2022-08-15 16:15:00 CEST

2022-08-15 16:15:11 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Citycon Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Citycon Oyj:n omien osakkeiden luovutus kannustinjärjestelmäpalkkion maksamiseksi


CITYCON OYJ   Pörssitiedote   15.8.2022 klo 17:15

Citycon Oyj on 15.8.2022 luovuttanut suunnatulla osakeannilla yhteensä 7 500
yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhdelle avainhenkilölle
talousjohtajan sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2021-2024 perusteella
ansaittujen kannustinjärjestelmäpalkkioiden maksamiseksi järjestelmän ehtojen
mukaisesti.
Citycon Oyj:n hallitus päätti 22.3.2022 yhteensä enintään 441 341 yhtiön oman
osakkeen ostamisesta ja luovuttamisesta useassa erässä yhtiön osakepohjaisista
kannustinjärjestelmistä ansaittujen palkkioiden maksamiseksi. Osakkeiden
luovuttaminen perustuu Citycon Oyj:n yhtiökokouksen 22.3.2022 hallitukselle
antamaan valtuutukseen.
Osakkeiden luovutus ja rekisteröinti vastaanottajan arvo-osuustilille tapahtui
15.8.2022, minkä jälkeen osakkeet oikeuttavat haltijansa osinkoon ja muihin
osakkeenomistajan oikeuksiin.
Lisätietoja koskien talousjohtajan sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää
2021-2024 on saatavilla yhtiön nettisivuilta.
Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard
& Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin.
www.citycon.com