2022-05-24 20:57:14 CEST

2022-05-24 20:57:18 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
AB Novaturas - Metinė informacija

AB „Novaturas“ 2021 m. metinė informacija


Pateikiamas AB "Novaturas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. gegužės 24 dieną patvirtintas 2021 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su auditoriaus išvada, metinis pranešimas, valdysenos, socialinė ir aplinkosaugos ataskaita, atlygio ataskaita, atsakingų asmenų patvirtinimas).

Arūnas Žilys 
AB „Novaturas” finansų direktorius 
arunas.zilys@novaturas.lt,  
+370 615 88259

Priedas