2023-09-22 08:30:00 CEST

2023-09-22 08:30:08 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Remedy Entertainment Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Remedy Entertainment Oyj: Remedyn hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta 2023


Remedy Entertainment Oyj      Pörssitiedote    22.9.2023 klo 9.30

Remedyn hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta 2023

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen
13.4.2023 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille
avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2023”. Optio
-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska
optio-ohjelma on osa yhtiön avainhenkilöiden kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 350.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 350.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa
osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio
-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2026 ja
päättyy 31.5.2029.

Yhdellä optio-oikeudella merkittävän osakkeen osakekohtainen merkintähinta 27,31
euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingin
ylläpitämällä pörssilistalla 1.6.-31.8.2023 lisättynä 10 prosentilla.

Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden
lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 350.000 osakkeella vastaten 2,53
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän
jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Tämän
lisäksi yhtiöllä on ulkona 58 250 käyttämätöntä optio-oikeutta vuoden 2018 optio
-ohjelmasta, 209 500 käyttämätöntä optio-oikeutta vuoden 2019 ohjelmasta ja 179
500 käyttämätöntä optio-oikeutta vuoden 2020 optio-ohjelmasta. Optio-ohjelmista
2021 ja 2022 on annettavissa enintään 350 000 optio-oikeutta per ohjelma.

Yhden uuden ohjelman mukaisen option teoreettinen markkina-arvo on noin 6,75
euroa, ja kaikkien Optio-ohjelma 2023 mukaisten optio-oikeuksien teoreettinen
markkina-arvo on yhteensä noin 2 362 979 euroa. Yhden optio-oikeuden
teoreettinen markkina-arvo on laskettu 20.9.2023 päätöskurssin perusteella ja
optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black-Scholes-mallilla seuraavin
oletuksin: osakkeen kurssi 21,35 euroa, osakkeen merkintähinta 27,31 euroa,
riskitön korko 3,29 prosenttia, optio-oikeuksien voimassaoloaika 5,7 vuotta ja
volatiliteetti 37 prosenttia.

Optio-oikeuksien 2023 ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja tulevat olemaan
nähtävissä yhtiön verkkosivuilla
https://investors.remedygames.com/fi/palkitseminen/.

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja

Veli-Pekka Puolakanaho, Head of Corporate Development and IR

Puhelin: 050 430 0936

Sähköposti: veli-pekka.puolakanaho@remedygames.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on uraauurtava ja kansainvälisesti arvostettu
videopeliyhtiö. Vuonna 1995 perustetun yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sillä
on toimisto myös Tukholmassa. Tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä
toimintapeleistään tunnettu Remedy on kehittänyt lukuisia menestyneitä ja
kriitikoiden ylistämiä pelejä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi
Remedy kehittää omaa Northlight®-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja, joita
käytetään useissa yhtiön peleissä. Remedyn osake on noteerattu Nasdaq Helsingin
ylläpitämällä pörssilistalla.