2021-12-02 17:32:40 CET

2021-12-02 17:32:41 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic
Norðurþing - Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Fjárhagsáætlun Norðurþings 2022 og þriggja ára áætlun 2023-2025


Fjárhagsáætlun Norðurþings 2022 og þriggja ára áætlun 2023-2025

Fjárhagsáætlun Norðurþings fyrir árið 2022 var samþykkt á fundi byggðarráðs Norðurþings í dag og verður lögð fram til síðari umræðu á fundi sveitarstjórnar Norðurþings þann 7. desember nk. Jafnframt er lögð fram þriggja ára áætlun 2023-2025.

Rekstrarafkoma A og B hluta er áætluð neikvæð um tæpar 236 milljónir króna á árinu 2022.
Fjárhagsáætlunin er sett fram samkvæmt lögum og reglum um reikningsskil sveitarfélaga. Starfseminni er skipt upp í tvo hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar.
Til A-hluta telst starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum. Um er að ræða aðalsjóð, eignasjóð og þjónustumiðstöð. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtækin eru: Dvalarheimili aldraðra sf., Félagslegar íbúðir, Hafnasjóður Norðurþings, Orkuveita Húsavíkur ohf., Leigufélag Hvamms ehf. og Fjárfestingafélag Norðurþings ehf.

Samkvæmt yfirliti um sjóðstreymi á árinu 2022 nemur áætlað veltufé frá rekstri A og B hluta um 469 milljónum og áætlaðar fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum nema tæpum 726 milljónum. Helstu fjárfestingar á árinu eru framlag til byggingar nýs hjúkrunarheimilis á Húsavík, bygging á aðstöðu fyrir frístundir barna, endurbygging þvergarðs og norðurhafnarsvæðis hjá Hafnasjóði Norðurþings og endurnýjun lagna hjá Orkuveitu Húsavíkur ohf.

Áætlunin gerir ráð fyrir að tekin verði ný lán í A-hluta að fjárhæð 375 milljónir, einkum vegna framkvæmda við hjúkrunarheimili og að lántökur B-hluta vegna framkvæmda Hafnasjóðs verði 95 milljónir. Afborganir langtímalána og leiguskulda verði alls um 223 milljónir. Handbært fé í samanteknum reikningsskilum A og B hluta sveitarfélagsins verði þá áætlað um 684 milljónir í lok árs 2022.

Húsavík 2. desember 2021

Nánari upplýsingar veitir Drífa Valdimarsdóttir, fjármálastjóri í síma 464 6100

Viðhengi