2023-06-07 21:30:00 CEST

2023-06-07 21:30:09 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 07.06.2023


Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
07.06.2023 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 07.06.2023 hankkinut omia
osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|Markkinapaikka|Osakkeiden|Painotettu keskihinta|Kulut yhteensä, euroa * **|
| (MIC-koodi) |lukumäärä |osakkeelta, euroa* **|             |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XHEL     |44 043  |9,67         |425 917,83        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|CEUX     |90 921  |9,66         |878 666,58        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XSTO     |46 641  |9,65         |450 198,37        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XCSE     |9 547   |9,66         |92 258,49         |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|Yhteensä   |191 152  |9,66         |1 847 041,27       |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11,6562 ja DKK/EUR 7,4497
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 26. huhtikuuta 2023 käynnistävänsä enintään 1,0miljardin euron
suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2023 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014
antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan
komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 8 470 592 omaa
osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 4787315 omaa osaketta
palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press@nordea.com