2023-09-21 21:30:00 CEST

2023-09-21 21:30:07 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 21.09.2023


Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
21.09.2023 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 21.09.2023 hankkinut omia
osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|Markkinapaikka|Osakkeiden|Painotettu keskihinta|Kulut yhteensä, euroa * **|
| (MIC-koodi) |lukumäärä |osakkeelta, euroa* **|             |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XHEL     |49 610  |10,29        |510 546,43        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|CEUX     |101 573  |10,29        |1 044 964,34       |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XSTO     |34 385  |10,28        |353 633,68        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|XCSE     |9 863   |10,29        |101 449,44        |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+
|Yhteensä   |195 431  |10,29        |2 010 593,89       |
+--------------+----------+---------------------+--------------------------+

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 11,9160 ja DKK/EUR 7,4533
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 26. huhtikuuta 2023 käynnistävänsä enintään 1,0miljardin euron
suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2023 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014
antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan
komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 2 094 676 omaa
osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 4787315 omaa osaketta
palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press@nordea.com