2022-05-18 13:15:00 CEST

2022-05-18 13:15:14 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Kamux Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Kamux Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus


Kamux Oyj, pörssitiedote / liputusilmoitus, 18.5.2022 klo 14.15

Kamux Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu
liputusilmoitus

Kamux Oyj on vastaanottanut 17.5.2022 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9
luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Swedbank Robur Fonder AB:n
(Sundbyberg, Ruotsi) hallinnoimien rahastojen (Swedbank Robur Nordenfond ja
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden) yhteenlaskettu osuus Kamux Oyj:n osakkeista
ja äänistä on 16.5.2022 alittanut viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen mukaan
ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus.

Swedbank Robur Fonder AB:n hallinnoimien rahastojen (Swedbank Robur Nordenfond
ja Swedbank Robur Småbolagsfond Norden) nykyinen omistusosuus ilmoituksen
mukaan:

            % osakkeista Kohdeyhtiön osakkeiden
            ja äänistä  ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan   4,38 %    40 017 420
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
Edellisessä      6,72 %
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet
ja äänet
       Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja /
osakelaji
ISIN-koodi
FI4000206750
Suora (AML  1 750 793            4,38 %
9:5)
Välillinen  0                0 %
(AML 9:6 ja
9:7)
A YHTEENSÄ  1 750 793            4,38 %

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Katariina Hietaranta, puh. 050-557 6765

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien
palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää
digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen
asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta.
Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa,
Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja
on myynyt perustamisensa jälkeen yli 400 000 käytettyä autoa, joista 68 429
autoa vuonna 2021. Kamuxin liikevaihto nousi 937,4 miljoonaan euroon vuonna
2021. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna
keskimäärin 848 henkilöä vuonna 2021. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä.