2023-06-07 21:15:00 CEST

2023-06-07 21:15:07 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Konecranes Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Muutoksia Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanossa


KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.6.2023 klo 22.15

Muutoksia Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanossa

Konecranesilla on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka valmistelee
varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle
hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia, sekä
tunnistaa potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

Kukin yhtiön neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta nimittää jäsenen
osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Osakkeenomistajat, jotka ovat
oikeutettuja nimittämään jäsenen, määräytyvät vuosittain 31. elokuuta Euroclear
Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajan
nimittämän jäsenen tulee erota nimitystoimikunnasta, jos kyseinen
osakkeenomistaja myöhemmin luovuttaa yli puolet 31. elokuuta omistamistaan
osakkeista, eikä tämän jälkeen enää kuulu yhtiön kymmenen suurimman
osakkeenomistajan joukkoon. Koska HC Holding Oy Ab on myynyt osakkeensa, sen
nimittämä nimitystoimikunnan jäsen Peter Therman on eronnut osakkeenomistajien
nimitystoimikunnasta.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan oikeutta
nimittää jäsen eronneen jäsenen tilalle tulee tarjota osakkeenomistajalle, joka
välittömästi kyseisen osakkeiden luovutuksen

toteuttamisen jälkeen on suurin osakkeenomistaja, joka ei ole vielä nimittänyt
jäsentä

nimitystoimikuntaan. Siten Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma on 2085293
osakkeellaan nimittänyt nimitystoimikunnan jäseneksi Varman sijoitusjohtajan
Markus Ahon.

Konecranesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniä ovat 7. kesäkuuta
2023 alkaen:

  · Reima Rytsölä, Solidiumin toimitusjohtaja, Solidium Oy:n nimittämänä,
  · Stig Gustavson, Stig Gustavson perheineen nimittämänä,
  · Markus Aho, Varman sijoitusjohtaja, Keskinäisen eläkevakuutusyhtiö Varman
nimittämänä, ja
  · Mikko Mursula, Ilmarisen varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäisen
eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimittämänä.

Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, toimii
asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg,

Sijoittajasuhdejohtaja,

puh. 020 427 2050

Konecranes on materiaalinkäsittelyalan ratkaisujen globaaleja johtavia yhtiöitä,
ja palvelee laajaa asiakasjoukkoa eri toimialoilla. Asetamme jatkuvasti alamme
parhaat käytännöt, päivittäisistä parannuksista läpimurtoihin kaikkein
merkittävimpinä hetkinä, koska tiedämme löytävämme aina turvallisemman,
tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Siksi Konecranes, 16 600
työntekijänsä voimin yli 50 maassa, on joka päivä mukana nostamassa,
käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita maailma tarvitsee. Vuonna 2022
konsernin liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa. Konecranesin osake on listattuna
Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR).

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com