2008-02-15 10:01:24 CET

2008-02-15 10:02:24 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic
Skipti hf. - Boðun hluthafafundar

- Aðalfundur verður haldinn miðvikudaginn 27. febrúar nk.


Aðalfundur Skipta hf. verður haldinn miðvikudaginn 27. febrúar 2008 á Nordica
Hótel, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík og hefst fundurinn kl. 17 


DAGSKRÁ


1.  Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári
2.  Skýrsla forstjóra um rekstur félagsins og endurskoðaður reikningur fyrir
   liðið starfsár lagður fram til samþykktar. 
3.  Breytingar á samþykktum: 
    -  Ákvörðun um hækkun hlutafjár 
4.  Ákvörðun um greiðslu arðs. 
5.  Kosning stjórnar félagsins. 
6.  Kosning endurskoðunarstofu. 
7.  Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra. 
8.  Tillaga félagsstjórnar um starfskjarstefnu. 
9.  Ákvörðun um heimild til kaupa á eigin hlutum 
10. Tillaga félagsstjórnar um að Skipti hf. verði skráð í Kauphöll 
11. Önnur mál. 

Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á aðalfundi þurfa að berast stjórn eigi
síðar en sjö dögum fyrir aðalfund. 

Dagskrá fundarins, endanlegar tillögur svo og ársreikningur félagsins munu
liggja frammi á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis sjö dögum fyrir
aðalfund. Sjá einnig heimasíðu félagsins: skipti.is 

Fundargögn og atkvæðaseðlar verða afhent hluthöfum á aðalfundardaginn frá kl.
16 á fundarstað að Nordica hotel.