2023-06-08 08:30:00 CEST

2023-06-08 08:30:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Swedish
Fiskars - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Fiskars fortsätter att förvärva bolagets egna aktier


Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
8.6.2023 kl. 9:30 (EEST)
Fiskars fortsätter att förvärva bolagets egna aktier
Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat enligt bolagsstämmans bemyndigande den
15 mars 2023 att fortsätta att förvärva bolagets egna aktier. Det maximala
antalet aktier som kan förvärvas är 295 000 stycken, vilket är cirka 0,4 % av
det sammanlagda antalet aktier. Aktierna förvärvas i offentlig handel på Nasdaq
Helsinki Oy till förvärvstidpunktens marknadspris.
Fiskars Oyj Abp meddelande den 4 februari 2022 om styrelsens beslut att påbörja
förvärva bolagets egna aktier. Beslut av förvärvet av egna aktier beslöts
påbörja på basis av bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2021 och det
har fortsatts på basis av bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2022.
 Fiskars förvärvade egna aktier totalt 1 000 000 st. år 2022. Fiskars har
fortsatt att förvärva egna aktier år 2023.

Den ordinarie bolagsstämman den 15 mars 2023 beslöt att bemyndiga styrelsen att
besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets
egna aktier som pant. Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som
pant kan uppgå till högst 4 000 000 aktier. Förvärv av egna aktier kan göras i
en eller flera omgångar och endast med bolagets fria egna kapital.  Bolagets
egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att
användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och
som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare,
behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet är i kraft till den
30.6.2024.
Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 000 000. Fiskars Oyj Abp:s innehav
av egna aktier den 7 juni 2023 var 180 722.
FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

Media och investerarkontakter:
Päivi Timonen, chefsjurist, tel. +358 204 39 5050
Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tel. +358 40 829 1192
Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna
varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars,
Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra
varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna
butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till
1,2 miljarder euro.
Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom
nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra
produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.
Läs mera: fiskarsgroup.com/sv