2023-02-03 14:40:00 CET

2023-02-03 14:40:00 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Valoe Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Valoen ja RiverFortin välisen rahoitusjärjestelyn mukaisten lainaerien konversio osakkeiksi


Valoe Oyj                        Pörssitiedote 3.2.2023 klo 15.40

Valoe Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on 30.7.2021 tiedotetun Yhtiön ja RiverFort Global Opportunities Pcc Limitedin (”RiverFort”) välisen rahoitusjärjestelyn (”Rahoitusjärjestely”) ehtojen mukaisesti päättänyt hyväksyä RiverFortin pyynnön vaihtaa 223.333,34 euroa aiemmin nostetun lainan pääomasta Yhtiön osakkeiksi merkintähinnalla 0,031825 euroa per osake. Vaihto toteutetaan siirtämällä RiverFortille yhteensä 7.017.544 kappaletta Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Edellä mainitun osakesiirron jälkeen Yhtiön hallussa on yhteensä 41.049.527 kappaletta Yhtiön omia osakkeita.

Mikkelissä 3. päivänä helmikuuta 2023

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj
p. 0405216082
email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valoe.com

        

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.