2023-02-03 15:00:00 CET

2023-02-03 15:00:00 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
LITGRID - Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2023 m. investuotojo kalendorius


LITGRID AB  (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g.8, Vilnius) 2023 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:


2023.02.06  – „Litgrid“ skelbia 12 mėnesių tarpinę finansinę 2022 m. informaciją.

2023.03.17 – „Litgrid“ skelbia 2022 m. auditorių patvirtintų finansinių ataskaitų rinkinį ir pranešimą.

2023.03.24 – „Litgrid“  skelbia apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą.

2023.04.20 – „Litgrid“ skelbia apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus.

2023.05.05 – „Litgrid“ skelbia 3 mėnesių tarpinę finansinę informaciją.

2023.08.08  – „Litgrid“ skelbia 6 mėnesių tarpinę finansinę informaciją ir tarpinį pranešimą.

2023.11.06 – „Litgrid“ skelbia 9 mėnesių tarpinę finansinę informaciją.


LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie įvykį:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos projektų vadovė

tel. +370 613 19977

el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu