2023-06-08 08:30:00 CEST

2023-06-08 08:30:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Fiskars - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fiskars jatkaa yhtiön omien osakkeiden hankintaa


Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
8.6.2023 klo 9.30
Fiskars jatkaa yhtiön omien osakkeiden hankintaa
Fiskarsin hallitus on päättänyt jatkaa yhtiön omien osakkeiden hankintaa 15.
maaliskuuta 2023 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Fiskars
hankkii omia osakkeita enintään 295 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,4 % koko
osakekannasta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.
Fiskars Oyj Abp tiedotti 4. helmikuuta 2022 hallituksen päätöksestä aloittaa
yhtiön omien osakkeiden hankinta. Osakkeiden hankinta päätettiin aloittaa
varsinaisen yhtiökokouksen 2021 antaman valtuutuksen perusteella ja sitä on
jatkettu varsinaisen yhtiökokouksen 2022 antaman valtuutuksen perusteella.
Fiskars hankki yhteensä 1 000 000 omaa osaketta vuonna 2022. Omien osakkeiden
ostoa on jatkettu vuonna 2023.
Varsinainen yhtiökokous 15. maaliskuuta 2023 päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 4 000 000 osaketta. Omia osakkeita voidaan
hankkia yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä
osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi,
yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.
Fiskars Oyj Abp:llä on 81 000 000 osaketta. 7. kesäkuuta 2023 Fiskars Oyj Abp:n
omistuksessa oli 180 722 omaa osaketta.
FISKARS OYJ ABP
Hallitus
Media- ja sijoittajayhteydet:
Päivi Timonen, Lakiasianjohtaja , tel. +358 204 39 5050
Essi Lipponen, Sijoittajasuhdejohtaja, tel. +358 40 829 1192
Fiskars Group lyhyesti
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset
brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat
muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford
ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on noin 350 omaa
liikettä. Henkilöstöä meillä on lähes 7 000 ja vuonna 2022 liikevaihtomme oli
1,2 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta
ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia
ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.
Lue lisää: fiskarsgroup.com/fi