2022-05-19 21:30:00 CEST

2022-05-19 21:30:03 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 19.05.2022


Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
19.05.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 19.05.2022 hankkinut omia
osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * **
 (MIC-koodi)  lukumäärä  osakkeelta, euroa* **
XSTO      117 556   9,22          1 084 449,45
XHEL      100 881   9,22          929 961,41
CEUX      245 485   9,22          2 263 898,21
AQEU      23 161   9,21          213 397,22
TQEX      29 818   9,23          275 298,16
XCSE      25 750   9,21          237 225,85
Yhteensä    542 651   9,22          5 004 230,30

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,5014 ja DKK/EUR 7,4426
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 14. maaliskuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1002 miljoonan
euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen
yhtiökokouksen 24.maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia
osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston
16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014
sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 14 671 125 omaa
osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta
palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com