2023-06-07 21:15:00 CEST

2023-06-07 21:15:07 CEST


REGULATED INFORMATION

Swedish
Konecranes Oyj - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Förändringar i sammansättningen av Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd


KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 7.6.2023 kl. 22.15 EEST

Förändringar i sammansättningen av Konecranes Abp:s aktieägarnas nomineringsråd

Konecranes har ett aktieägarnas nomineringsråd som förbereder förslag till den
ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma
gällande val av och arvode för styrelseledamöter, samt identifierar potentiella
styrelseledamotskandidater.

Aktieägarnas nomineringsråd består av medlemmar utnämnda av bolagets fyra
största aktieägare, som utnämner en medlem var. Aktieägarna som är berättigade
att utse en medlem fastställs på grundval av bolagets aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Ab den 31 augusti varje år.

Enligt arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd ska en medlem utsedd av
en aktieägare avgå från nomineringsrådet, om aktieägaren i fråga överför mer än
hälften av de aktier som innehades den 31 augusti och därefter inte längre hör
till bolagets tio största aktieägare. I och med att HC Holding Oy Ab har
överfört sina Konecranes-aktier, har Peter Therman, medlem utnämnd av HC Holding
Oy Ab, avgått från Konecranes aktieägarnas nomineringsråd.

Dessutom ska rätten att utse en medlem för att ersätta den avgående medlemmen
enligt arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd erbjudas till den
aktieägaren, som genast efter slutförandet av den relevanta aktieöverföringen är
den största aktieägare som inte ännu har utsett en medlem till nomineringsrådet.
Således har Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma med sina 2085293
aktier utnämnt Markus Aho, Varmas placeringsdirektör, som medlem i Konecranes
aktieägarnas nomineringsråd.

Från och med den 7 juni 2023 består Konecranes aktieägarnas nomineringsråd av
följande medlemmar:

  · Reima Rytsölä, Solidiums verkställande direktör, utnämnd av Solidium Oy,
  · Stig Gustavson, utnämnd av Stig Gustavson med familj,
  · Markus Aho, Varmas placeringsdirektör, utnämnd av Ömsesidiga
arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, och
  · Mikko Mursula, Ilmarinens vice verkställande direktör, placeringar, utnämnd
av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Konecranes styrelseordförande Christoph Vitzthum fungerar som sakkunnig i
nomineringsrådet, utan att vara medlem i rådet.

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg

Direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer

tfn +358 (0)20 427 2050

Konecranes är en global ledare inom materialhanteringslösningar, med ett brett
kundregister från flera branscher. Vi sätter konsekvent riktmärket inom
branschen, från dagliga förbättringar till avgörande genombrott, genom vår
vetskap om att det alltid finns ett säkrare, mer produktivt och mer hållbart
sätt. Därför har Konecranes, med sina cirka 16 600 anställda i över 50 länder,
förtroendet att varje dag lyfta, hantera och flytta det som världen behöver. År
2022 omsatte koncernen 3,4 miljarder euro. Konecranes aktier är noterade på
Nasdaq Helsinki (symbol: KCR)

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Centrala medier

www.konecranes.com