2023-02-03 10:10:00 CET

2023-02-03 10:10:01 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nokian Renkaat - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista


Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 3.2.2023 klo 11.10

Nokian Renkaat on vastaanottanut 2.2.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.
pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway), jonka
mukaisesti Norges Bankin (The Central Bank of Norway) suora sekä yhteenlaskettu
omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan
1.2.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Norges Bankin (The Central Bank of Norway) suora sekä yhteenlaskettu
omistusosuus Nokian Renkaista laski 6 516 978 osakkeeseen, mikä vastaa 4,69 %
Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|         |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen- |Kohdeyhtiön osakkeiden|
|         |ja äänistä |ja äänistä  |laskettu |ja äänten       |
|         |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus |kokonais-       |
|         |-      |-      |(A+B)  |määrä         |
|         |määrä)   |neiden   |     |           |
|         |      |kautta   |     |           |
|         |      |(B:n    |     |           |
|         |      |yhteismäärä)|     |           |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|4,69 %   |0,00 %   |4,69 %  |138 921 750      |
|saavuttamisen tai |      |      |     |           |
|rikkoutumisen   |      |      |     |           |
|jälkeen      |      |      |     |           |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Edellisessä    |5,20 %   |0,00 %   |5,20 %  |           |
|liputusilmoi-   |      |      |     |           |
|tuksessa     |      |      |     |           |
|ilmoitettu osuus |      |      |     |           |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet:

+--------------+---------+--------------------+---------+------------------+
|Osakesarja/  |Osakkeiden ja äänten lukumäärä|Osakkeiden ja äänten %-osuus|
|osakelaji ISIN|               |              |
|-koodi    |               |              |
+--------------+---------+--------------------+---------+------------------+
|       |Suora   |Välillinen     |Suora  |Välillinen    |
|       |(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7)  |(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7) |
+--------------+---------+--------------------+---------+------------------+
|FI0009005318 |6 516 978|          |4,69 %  |         |
+--------------+---------+--------------------+---------+------------------+
|       |     |          |     |         |
+--------------+---------+--------------------+---------+------------------+
|Yhteensä A  |6 516 978           |4,69 %           |
+--------------+---------+--------------------+---------+------------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+---------+--------+------------+------------+----------------+--------------+
|Rahoitus-|Eräpäivä|Toteutusaika|Toimitustapa|Osakkeiden ja  |Osakkeiden ja |
|välineen |    |      |      |äänten lukumäärä|äänten %-osuus|
|luonne  |    |      |      |        |       |
+---------+--------+------------+------------+----------------+--------------+
|     |    |      |      |        |       |
+---------+--------+------------+------------+----------------+--------------+
|     |    |      |Yhteensä B |        |       |
+---------+--------+------------+------------+----------------+--------------+

Tietoja liputusvelvollisesta:
Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on
suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, IR@nokiantyres.com

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka
arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Autamme maailmaa
ajamaan fiksummin. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme
henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia
tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme
on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2021 yhtiömme
liikevaihto oli noin 1,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 900. Nokian
Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja:
www.nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A
%2F%2Fwww.nokianrenkaat.fi%2F&data=04%7C01%7CAnne.Aittoniemi%40nokiantyres.com%7C
6008b44e6299446045c908d9eaf59fe2%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C637
799162931958329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBT
iI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FVFQZAjYWbt%2FaDA6E7P2xMzo8nHRPROBO%2BH9
n4Ct1Fw%3D&reserved=0)