2023-09-29 16:30:00 CEST

2023-09-29 16:30:11 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Sitowise Group Plc - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta


Sitowise Group Oyj Pörssitiedote 29.9.2023 klo 17.30

Sitowise Group Oyj ("Yhtiö") on 29.9.2023 vastaanottanut Morgan Stanley & Co.
International plc:n arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen,
jonka mukaan Morgan Stanley & Co. International plc:n omistusosuus Yhtiön
osakkeista ja äänistä nousi 5,92 prosenttiin 28.9.2023.

Ilmoituksen mukaan Morgan Stanley & Co. International plc omistaa välillisesti
yhteensä 2 017 016 osaketta, mikä vastaa 5,66 prosenttia Yhtiön osakkeista ja
äänistä, sekä rahoitusvälineiden kautta yhteensä 94 837 osaketta, mikä vastaa
0,27 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä on 35 665 927.

Morgan Stanley & Co. International plc:n osuus ilmoituksen mukaan:

           % osakkeis % osakkeista ja   Yhteenlaskettu Osakkeiden
ja
                 äänistä       %-osuus (A +  äänten
           t      rahoitusvälineiden B)
kokonaismäärä
           a ja    kautta (B
           äänistä   yhteensä)
           (A
           yhteensä)
Osuus liputusrajan  5,66    0,27        5,92      35 665 927
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä      4,94    0,52        5,46
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
osakelaji
ISIN-koodi  Suora   Välillinen      Suora   Välillinen
       (AML 9:5) (AML 9:6 and 9:7)  (AML 9:5) (AML 9:6 and 9:7)
FI4000480215 0     2 017 016      0     5,66 %
A YHTEENSÄ       2 017 016            5,66 %

B: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen  Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa  Osakkeiden
Osakkeiden
luonne                   (osaketoimitus ja     ja
                      /        äänten   äänten %
                      nettoarvon   lukumäärä  -osuus
                      tilitys)
Arvopaperien    Milloin  Milloin    Osaketoimitus  94 837   0,27 %
lainaussopimuksen tahansa  tahansa
alainen
takaisinosto
-oikeus (Right of
Recall over a
securities
lending
agreement)
                      B YHTEENSÄ   94 837   0,27 %

Ilmoituksen tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi      %-osuus    %-osuus osakkeista ja    Osakkeet, äänet ja
        osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden rahoitusvälineet
        äänistä    kautta           yhteensä
Morgan
Stanley
Morgan
Stanley
International
Holdings Inc.
Morgan
Stanley
International
Limited
Morgan
Stanley
Investments
(UK)
Morgan     5,66 %     0,27 %           5,92 %
Stanley & Co.
International
plc

Ilmoituksessa annetut lisätiedot:

Kohdassa A ilmoitettuihin osakkeisiin liittyvistä äänioikeuksista, 2 017 016
(5,66 %) johtuvat osakelainaussopimuksista.

Sitowise Group Oyj

Lisätiedot:

Hanna Masala, talousjohtaja, Sitowise Group Oyj, puh. +358 40 558 1323

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.sitowise.com

Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo.
Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja
älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa
palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin,
infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Globaalit megatrendit tuovat
mukanaan valtavia muutoksia, jotka vaativat rakennetun ympäristön älykkyyden
uudelleenmäärittelemistä - tähän viittaa visiomme Redefining Smartness in
Cities. Konsernin vuoden 2022 liikevaihto oli 204 miljoonaa euroa ja yhtiö
työllistää yli 2 200 asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq
Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella SITOWS.