2024-06-14 09:00:00 CEST

2024-06-14 09:00:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Fortaco Group Holdco Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Fortaco Group Holdco Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset


Fortaco Group Holdco Oyj, pörssitiedote, 14.6.2024 klo 10.00

Fortaco Group Holdco Oyj:n 13.6.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 ja myönsi hallintoneuvoston
ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja voitonjaosta päättäminen

Päätettiin yhtiön hallintoneuvoston suosituksen ja hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että tilikauden tulos kirjataan yhtiön aiempien tilikausien
voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Hallintoneuvoston jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen

Päätettiin, että hallintoneuvoston varsinaisten jäsenten lukumäärä on viisi (5).
Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Panu Routila (puheenjohtaja),
Marc Lindhorst, Markus Sjöholm, Sebastian Schatton ja Mona Henning.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan korvausta seuraavasti:

  · Panu Routilalle maksetaan vuosikorvauksena 52 800 euroa kuukausittaisissa
erissä ja
  · Markus Sjöholmille maksetaan vuosikorvauksena 40 000 euroa kuukausittaisissa
erissä.

Muille hallintoneuvoston jäsenille ei makseta palkkioita.

Hallituksen jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yksi (1) varsinainen jäsen ja
yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen Lars Hellberg ja
varajäseneksi Kimmo Raunio. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Päätettiin valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy, joka toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana
tilikaudella 2024. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT
Anders Svennas.

Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio perustuen yhtiön hyväksymään
laskuun.

Fortaco Group Holdco Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Lars Hellberg
+358 40572 9488
lars.hellberg@fortacogroup.com

Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Kimmo Raunio
+358 40593 6854
kimmo.raunio@fortacogroup.com

Fortaco Group

Fortaco on Euroopan johtava strateginen kumppani raskaiden työkoneiden ja
meriteollisuuden laite-valmistajille, jolla on korkealaatuinen tuotetarjonta,
kuten teknologia- ja nollapäästöratkaisut, työkoneiden ohjaamot, hitsatut
teräskomponentit sekä kokoonpanopalvelut. Fortaco Groupin liiketoimintayksiköt
ja teknologiakehitys sijaitsevat useissa Euroopan maissa sekä Aasiassa ja
palvelevat globaaleja asiakkaita; www.fortacogroup.com.


06141571.pdf