2022-05-25 12:45:00 CEST

2022-05-25 12:45:08 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Stockmann - Sisäpiiritieto

Välimiesoikeus on tänään antanut välitystuomion Pirkanmaan Osuuskaupan ja Stockmannin välisessä riidassa


STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 25.5.2022 klo 13.45 EET

Stockmannin ja Pirkanmaan Osuuskaupan väliseen riitaan, joka koski
vahingonkorvausta Tampereen tavaratalossa sijaitsevan liikehuoneiston
vuokrasuhteen päättymisestä, on saatu välimiesoikeuden tuomio.

Pirkanmaan Osuuskauppa on vuonna 2021 aloittanut Stockmannia vastaan
välimiesmenettelyn, jossa se on vaatinut 5,9 miljoonan euron suuruista
vahingonkorvausta mm. alivuokrasuhteen päättämisen johdosta. Stockmann on
kiistänyt vaatimukset. Välimiesoikeus on välitystuomiossaan pääosin hylännyt
Pirkanmaan Osuuskaupan vaatimukset ja velvoittanut Stockmannin korvaamaan
Pirkanmaan Osuuskaupalle vahingonkorvauksena 1,5 miljoonaa euroa.

Korkein oikeus on helmikuussa 2022 myöntänyt Pirkanmaan Osuuskaupalle
valitusluvan siltä osin, kun valitus koskee edellä mainitun alivuokrasuhteen
päättymisestä syntyneen vahingonkorvauksen ottamista huomioon
saneerausohjelmassa saneerausvelkana tai saneerausmenettelyn aikana syntyneenä
velkana. Alemmat oikeusasteet ovat katsoneet mahdollisen saatavan olevan
saneerausvelkaa.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet