2022-01-25 12:00:00 CET

2022-01-25 12:00:03 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Componenta - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Componenta Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle


Componenta Oyj, Pörssitiedote, 25.1.2022 klo 13.00

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 8.4.2022
pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat
ehdotukset.

Hallituksen jäsenten lukumäärä
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä
(4) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti jatkuvalle
toimikaudelle.

Hallituksen kokoonpano
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
Tomas Hedenborg, Anne Leskelä, Harri Suutari ja Petteri Walldén. Kaikki
hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiön hallitukseen ehdotetuista henkilöistä Tomas Hedenborg, Anne Leskelä ja
Petteri Walldén ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Harri Suutari on riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, koska hän on toiminut yhtiön
toimitusjohtajana marraskuusta 2015 elokuun 2019 loppuun.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Componenta Oyj:n
verkkosivuilla osoitteessa:
https://www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous
-2022/

Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen
monimuotoisuuspolitiikan ja siihen sisältyvän tavoitteen varmistaa jatkuvuus
siten, että valittavilla henkilöillä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön
liiketoiminnasta.

Hallituksen palkkiot
Componentan nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä
ennallaan.

Vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Mikäli
hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan
valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano
Componentan nimitystoimikunnan muodostavat Kyösti Kakkonen edustaen
osakkeenomistajaa Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Componenta Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja Harri Suutari edustaen osakkeenomistajaa Etra Capital Oy sekä
toimikunnan asiantuntijajäsenenä, ja Timo Sallinen edustaen osakkeenomistajaa
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

COMPONENTA OYJ
Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Harri Suutari, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 40 038 4937

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava
konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet
ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa
korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja
laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com