2023-10-02 08:00:00 CEST

2023-10-02 08:00:11 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Metso Corporation - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Metso päivittää raportointirakennettaan ja julkistaa uuden rakenteen mukaisia vertailulukuja


Metso Oyj:n pörssitiedote 2.10.2023 klo 09:00 paikallista aikaa

Metso päivittää segmenttiraportointiaan siirtämällä kaksi myynnissä olevaa,
Metallit-segmentissä raportoitua liiketoimintaa (Metals & Chemical Processing
sekä Ferrous & Heat Transfer) osaksi lopetettuja liiketoimintoja ja
sulattoliiketoiminnan osaksi Mineraalit-segmenttiä. Muutoksen seurauksena Metson
segmenttiraportointi käsittää yhtiön strategian mukaisesti jatkossa kaksi
segmenttiä eli Kivenmurskaus ja Mineraalit. Muutos astui voimaan 30.9.2023, ja
Metso raportoi tammi-syyskuun 2023 tuloksensa uuden rakenteen mukaisesti
27.10.2023.

Raportointirakenteen muutoksen taustalla on Metson 29.3.2023 julkistama päätös
aloittaa Metals & Chemical Processing sekä Ferrous & Heat Transfer
-liiketoimintojen divestoinnin valmistelu ja pitää sulattoliiketoiminta osana
Metson portfoliota. Divestointihanke on nyt edennyt niin pitkälle, että myytävät
liiketoiminnat voidaan siirtää osaksi lopetettuja liiketoimintoja.
Metson uuden raportoirakenteen mukaiset segmenttitiedot vuodelta 2022 ja tammi
-kesäkuulta 2023 löytyvät alta sekä pdf- ja excel-muodossa tämän tiedotteen
liitteistä.

 Metson
 segmenttitiedot 2022
 ja 2023

 Saadut tilaukset                Oikaistu
 Milj. e        4-6/2023 1-3/2 1-12/   10 7-9/2 4-6/2022 1
-3/2022
                         -12/2  022

                   023  2022   0
                          22
 Kivenmurskaus        330  379 1 481  364  351    363
402

 Mineraalit        1 014 1 107 4 143 1 073  967   1 196
908

 Metallit           0   0   0   0   0     0
0
 Metso yhteensä,      1 344 1 485 5 623 1 437 1 318   1 558   1
310
 jatkuvat toiminnot

 Palveluliiketoiminnan             Oikaistu
 saadut tilaukset
 Milj. e        4-6/2023 1-3/2 1-12/   10 7-9/2 4-6/2022 1
-3/2022
                         -12/2  022

                   023  2022   0
                          22
 Kivenmurskaus        109  119  469  107  115    122
125
   % saaduista        33   31   32   29   33    34
31
 tilauksista
 Mineraalit         633  736 2 364  549  611    624
580

   % saaduista        62   67   57   51   63    52
64
 tilauksista
 Metallit           0   0   0   0   0     0
0
   % saaduista         0   0   0   0   0     0
0
 tilauksista
 Metso yhteensä,       742  855 2 833  656  726    746
705
 jatkuvat toiminnot

   % saaduista        55   58   68   46   55    48
54
 tilauksista

 Liikevaihto                  Oikaistu
 Milj. e        4-6/2023 1-3/2 1-12/   10 7-9/2 4-6/2022 1
-3/2022
                         -12/2  022

                   023  2022   0
                          22
 Kivenmurskaus        386  363 1 446  387  362    368
329

 Mineraalit        1 010  970 3 523  968  942    845
768

 Metallit           0   0   0   0   0     0
0
 Metso yhteensä,      1 396 1 334 4 970 1 356 1 305   1 213   1
097
 jatkuvat toiminnot

 Palveluliiketoiminnan             Oikaistu
 liikevaihto
 Milj. e        4-6/2023 1-3/2 1-12/   10 7-9/2 4-6/2022 1
-3/2022
                         -12/2  022

                   023  2022   0
                          22
 Kivenmurskaus        109  114  477  115  121    127
114
 % liikevaihdosta       28   31   33   30   33    35
34
 Mineraalit         624  575 2 081  587  574    485
434

 % liikevaihdosta       62   59   59   61   61    57
57
 Metallit           0   0   0   0   0     0
0
 % liikevaihdosta       0   0   0   0   0     0
0
 Metso yhteensä,       734  689 2 558  703  695    612
548
 jatkuvat toiminnot

 % liikevaihdosta       53   52   51   52   53    50
50

 Oikaistu EBITA ja               Oikaistu
 liikevoitto
 Milj. e        4-6/2023 1-3/2 1-12/   10 7-9/2 4-6/2022 1
-3/2022
                         -12/2  022

                   023  2022   0
                          22
 Kivenmurskaus
 Oikaistu EBITA        66   66  213   63   57    48
45
 % liikevaihdosta      17,0  18,1  14,8  16,2  15,7   13,1
13,8
 Aineettomien         -4   -4  -16   -4   -4    -4
-4
 omaisuuserien poistot
 Oikaisuerät          0   0   -2   -5   0     0
2
 Liikevoitto         62   62  195   53   53    45
44
 % liikevaihdosta      16,0  17,0  13,5  13,7  14,8   12,1
13,5

 Mineraalit                   Oikaistu
 Milj. e        4-6/2023 1-3/2 1-12/   10 7-9/2 4-6/2022 1
-3/2022
                         -12/2  022

                   023  2022   0
                          22
 Oikaistu EBITA       184  170  538  158  158    107
116
 % liikevaihdosta      18,2  17,5  15,3  16,3  16,8   12,6
15,1
 Aineettomien        -12  -11  -45  -11  -11    -11
-11
 omaisuuserien poistot
 Oikaisuerät         -4   -3  -87  -81   -4     1
-2
 Liikevoitto         168  156  406   66  142    96
102
 % liikevaihdosta      16,6  16,0  11,5  6,8  15,1   11,4
13,3

 Metallit                    Oikaistu
 Milj. e        4-6/2023 1-3/2 1-12/   10 7-9/2 4-6/2022 1
-3/2022
                         -12/2  022

                   023  2022   0
                          22
 Oikaistu EBITA        0   0   0   0   0     0
0
 % liikevaihdosta       0   0   0   0   0     0
0
 Aineettomien         0   0   0   0   0     0
0
 omaisuuserien poistot
 Oikaisuerät          0   0   0   0   0     0
0
 Liikevoitto          0   0   0   0   0     0
0
 % liikevaihdosta       0   0   0   0   0     0
0

 Konsernihallinto ja              Oikaistu
 muut
 Milj. e        4-6/2023 1-3/2 1-12/   10 7-9/2 4-6/2022 1
-3/2022
                         -12/2  022

                   023  2022   0
                          22
 Oikaistu EBITA       -11  -24  -37  -12  -13    -6
-6
 Aineettomien         0   0   -2   -1   -1    -1
-1
 omaisuuserien poistot
 Oikaisuerät          4   1  -73   76   6   -154
-1
 Liikevoitto         -8  -24  -112   65   -8   -160
-8

 Metso yhteensä,                Oikaistu
 jatkuvat toiminnot
 Milj. e        4-6/2023 1-3/2 1-12/   10 7-9/2 4-6/2022 1
-3/2022
                         -12/2  022

                   023  2022   0
                          22
 Oikaistu EBITA       238  211  715  210  202    148
155
 % liikevaihdosta      17,1  15,8  14,4  15,5  15,5   12,2
14,2
 Aineettomien        -16  -16  -63  -16  -16    -16
-16
 omaisuuserien poistot
 Oikaisuerät          0   -2  -163  -10   1   -152
-1
 Liikevoitto         222  193  490  183  187    -19
138
 % liikevaihdosta      15,9  14,5  9,9  13,5  14,4   -1,6
12,6

Lisätietoa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253,
sähköposti: juha.rouhiainen(a)mogroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten
ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien
jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Prosessi- ja
tuoteosaamisemme auttaa asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan sekä energia-
ja vesitehokkuuttaan ja pienentämään toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta.
Yhdessä luomme positiivista muutosta.


Metson pääkonttori on Espoossa. Yhtiöllä on yli 16 000 työntekijää lähes 50
maassa, ja liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,3 miljardia euroa.  Yhtiön
osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. metso.com, x.com/metsoofficial