2022-06-30 11:15:00 CEST

2022-06-30 11:15:04 CEST


Finnish
Metso Outotec Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet

Metso Outotec Oyj:n pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus


Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 30.06.2022 klo 12.15 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj on luovuttanut yhteensä 17 669 yhtiön hallussa olevaa omaa
osaketta vastikkeetta toimitusjohtajalle alun perin vuonna 2018 Metso Oyj:n
hallituksen päättämän lisäosakejärjestelmän kolmannessa ja viimeisessä erässä.
Metso Outotec Oyj tiedotti ohjelman jatkumisesta 1.7.2020 annetulla
pörssitiedotteella.

30.6.2022 tapahtuneen luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 300 505 omaa
osaketta.

Lisätietoa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253,
sähköposti: juha.rouhiainen@mogroup.com

Metso Outotec Oyj

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä
kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten
käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla
maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta,
lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja
prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta. Metso Outotec
on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based
Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää
yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,2 miljardia euroa.
Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
mogroup.com (https://www.mogroup.com/fi), twitter.com/metsooutotec