2023-06-08 16:45:00 CEST

2023-06-08 16:45:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Revenio Group Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Revenio Group Oyj luovuttaa Oculon osakepalkkiojärjestelmän 2021-2023 mukaiset osakkeet


Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 8.6.2023 klo 17:45

Revenio Group Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2023 hallitukselle myöntämän osakeantivaltuutuksen perusteella suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön tytäryhtiön Oculon avainhenkilöiden vuosille 2021-2023 kohdistuvan osakepalkkiojärjestelmän vuoden 2022 ansaintajaksolta ansaittujen osakkeiden maksamiseksi.

Järjestely on perustettu osaksi Oculon tiettyjen avaintyöntekijöiden pitkän aikavälin kannuste- ja sitouttamisohjelmaa. Järjestelyn tarkoituksena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää osakkeenomistajien ja osallistujien intressit yhtiön arvon ja tuloksen kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön yritysoston jälkeen. Ohjelman osakkeiden enimmäismäärä on rajoitettu. Ohjelman puitteissa osakkeita lasketaan liikkeeseen yhteensä enintään 1.660.000 Australian dollarin arvosta, joka lasketaan kaupankäynnin painotetulla keskikurssilla Oculo -hankinnan päättymispäivänä 27.4.2021. Järjestely on kolmevuotinen suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä kalenterivuosille 2021, 2022 ja 2023.

Osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille annetaan vastikkeetta suunnatun osakeannin kautta yhteensä 1 083 yhtiön hallussa olevaa osaketta. Luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 88 342 yhtiön omaa osaketta.

Lisätietoja
Talousjohtaja Robin Pulkkinen, tel. 050 505 9932
robin.pulkkinen@revenio.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.reveniogroup.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva oftalmologisten laitteiden ja ohjelmistoratkaisujen globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet (tonometrit), silmänpohjan kuvantamislaitteet, perimetrit ja kliiniset ohjelmistot. iCare on silmädiagnostiikan luotettu kumppani, joka tarjoaa lääkäreille nopeita, helppokäyttöisiä ja luotettavia työkaluja glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeuman diagnosointiin. iCare Solutions -kokonaisratkaisut tarjoavat digitaalisia kliinisiä työkaluja, jotka lisäävät tehokkuutta ja parantavat näönhoidon laatua.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 97,0 miljoonaa euroa ja liiketulos 29,7 miljoonaa euroa. Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella REG1V.