2007-11-16 16:23:11 CET

2007-11-16 16:23:11 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Oral Hammaslääkärit - Pörssitiedote

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ LAAJENEE MIKKELIIN YRITYSKAUPALLA SEKÄ JÄRJESTELEE TOIMINTAANSA LAHDESSA


Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 16.11.2007 klo 17.20  

Oral Hammaslääkärit Oyj on sopinut Mikkelissä toimivan Raatihammas Oy:n
omistajahammaslääkärien kanssa yrityskaupasta, jolla yhtiön osakekanta siirtyy
Oral Hammaslääkärit Oyj:n omistukseen. 
Osaksi valtakunnallista Oral- ketjua siirtyvällä Raatihammas Oy:llä on kahden
hoitoyksikön hammaslääkäriasema Mikkelin keskustassa. Ostetun yrityksen
liikevaihto kesäkuun 2007 lopussa päättyneellä tilikaudella oli 0,6 miljoonaa.
Oral laajentaa aseman kolmen hoitoyksikön laajuiseksi ja arvioi, että sillä on
laajennuksen ja myyjähammaslääkäreiden kanssa laaditun  kehittämissuunnitelman
myötä mahdollisuus kasvattaa aseman liikevaihto vuositasolla yli 0,8 miljoonaan
euroon. Tätä arviota tukee myös ostetun yhtiön vakiintunut asema markkinoilla,
hyvä vakavaraisuus sekä suotuisa palvelujen kysyntätilanne. 
Yhtiön osakkeista maksettava kauppahinta on enintään 390.000 euroa, joka
maksetaan kokonaisuudessaan luovuttamalla myyjille enintään 120.000 kpl Oral
Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita. Kauppahinnasta kaksi kolmasosaa maksetaan
kaupantekohetkellä. Lopun yhden kolmasosan osalta kauppahinnan maksaminen on
sidottu yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina
2008-2009. 
Kaupan on tarkoitus astua voimaan 1.1.2008, jolloin Raatihammas Oy alkaa toimia
Oral Hammaslääkärit Mikkeli-nimisenä yksikkönä osana Oral Hammaslääkärit
ketjua. Yrityskaupan vaikutuksen Oral Hammaslääkärit-konsernin tulokseen vuonna
2008 arvioidaan olevan lievästi positiivinen. 
Oral Hammaslääkärit Oyj on lisäksi tänään sopinut liiketoimintakaupasta jonka
myötä se järjestelee uudelleen liiketoimintansa Lahdessa. Osana tätä
järjestelyä Oral ostaa Hammaslääkäripalvelut GeminiDent Oy:ltä  Päijät-Hämeen
hammaslääkärikeskuksen liiketoiminnan. Oralin tarkoituksena on siirtää nykyisen
Lahden hammaslääkäriasemansa toiminta Päijät-Hämeen hammasklinikan tiloihin,
mikä tarjoaa nykyistä paremmat mahdollisuudet liiketoiminnan laajentamiselle ja
kehittämiselle jatkossa. 
Kauppahinta 100.000 euroa muodostuu hammaslääkärikeskuksen markkina-asemasta,
nimestä, liikepaikkainvestoinneista, koneista ja kalustosta sekä
vaihto-omaisuudesta. Kauppahinta maksetaan käteisellä. Järjestelyn tavoitteena
on parantaa Lahdessa harjoitettavan liiketoiminnan kannattavuusedellytyksiä
pitkällä aikavälillä mutta järjestelyllä ei arvioida olevan merkittävää
vaikutusta Oral Hammaslääkärit -konsernin tulokseen vielä vuonna 2008. 
Tänään tehdyt yritysjärjestelyt ovat osa Oral Hammaslääkärit Oyj:n
kasvustrategiaa, jossa tavoitteena on maankattava palveluverkko ja noin
kymmenen prosentin liikevaihto noin 350 miljoonaan euron yksityisistä
hammasterveyspalveluista Suomessa. 
Oral tarjoaa nyt julkistettujen ja aiemmin julkistetun Hämeen
Hammaslääkärikeskuksen liiketoimintakaupan toteutumisen jälkeen
hammasterveyspalveluita yhteensä 14 hammaslääkärikeskuksessa Helsingissä,
Espoossa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin
Nummelassa, Porissa, Tampereella ja Turussa. 
Oral Hammaslääkärit Oyj
Antti Kasi, toimitusjohtaja, puh. 0500 881808
Erkki Virta, vastaava lääketieteellinen johtaja, 0400 196716