2022-01-25 08:00:00 CET

2022-01-25 08:00:12 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Neles Oyj - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Neles vauhdittaa strategiansa toteuttamista uudella toimintamallilla, organisaatiolla ja muutoksilla johtoryhmässä


Neles Oyj, pörssitiedote, 25.1.2022 klo 9.00 paikallista aikaa

Neles Oyj on päättänyt yhtiön uudesta toimintamallista ja organisaatiosta, jotka
tulevat voimaan 7. helmikuuta 2022 alkaen. Uusi organisaatio vauhdittaa
strategian toteuttamista vahvistamalla Neleksen pitkän aikavälin tuotetarjonnan
kehittämistä ja toiminnan laajentamista uusille asiakastoimialoille. Muutoksen
toisena päätavoitteena on sovittaa Neleksen organisaatio ja prosessit entistä
paremmin vastaamaan asiakassegmenttien erityisvaatimuksia.

”Neles haluaa olla johtava venttiili- ja venttiiliautomaatioratkaisujen
tarjoaja, joka määrittelee virtauksensäädön luotettavuuden uudelleen. Tämä
perustuu kykyymme jatkuvasti kehittää, parantaa ja laajentaa läsnäoloamme
uusilla asiakastoimialoilla ja -segmenteillä. Samalla kun Neleksen strategian ja
liiketoimintaportfolion peruselementit säilyvät ennallaan, otamme käyttöön uuden
organisaatiorakenteen, jossa liiketoimintalinjat rakennetaan
asiakaskeskeisemmin.  Tämä vauhdittaa myös kasvua markkinoilla, joilla on
hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia ja parantaa kykyämme palvella asiakkaitamme
heidän laitostensa koko elinkaaren ajan”, sanoo Neleksen väliaikainen
toimitusjohtaja Simo Sääskilahti.

”Vahvistamme edelleen liiketoimintaprosesseja projektitoimitusten ja -johtamisen
osalta sekä huolto-, kunnossapito- ja  käyttösidonnaisessa (MRO)
liiketoiminnassa, ja jatkamme keskittymistä palveluiden sekä
venttiiliautomaatioliiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi panostamme entistä
enemmän innovaatioihin ja toimialakohtaiseen tuotetarjonnan kehittämiseen, jotta
voimme tarjota asiakkaillemme entistä vastuullisempia, tehokkaampia ja
tuottavampia ratkaisuja”, hän jatkaa.

Neleksen uudet liiketoimintalinjat ovat

  · Projektit (Projects)
  · MRO ja palvelut  (MRO and Service)
  · Venttiiliohjaimet ja toimilaitteet (Valve Controls and Actuators)

Uusi Tuotteet ja ratkaisut -toiminto (Products and Solutions) keskittyy
toimialakohtaisten strategioiden ja tuotetarjonnan kehittäminen ja
jalkauttamiseen, mukaan lukien tuotehallinta sekä T&K-toiminnot

Neleksen toimintamalliin kuuluvat myös jatkossa tuotanto (Operations),
konsernitoiminnot sekä neljä markkina-aluetta.

Tuomo Paukkula on nimitetty Projektit-liiketoimintalinjan johtajaksi ja Neleksen
johtoryhmän jäseneksi 7. helmikuuta 2022 alkaen. Hän toimii tällä hetkellä
Neleksen projektiliiketoiminnan johtajana. Tuomo Paukkulan CV on tämän
tiedotteen liitteenä.

Neleksen johtoryhmän muut jäsenet jatkavat tehtävissään pienin muutoksin
yksittäisissä rooleissa. Johtoryhmän jäseniä ovat Sami Nousiainen, MRO ja
palvelut; Kalle Suurpää, Venttiiliohjaimet ja toimilaitteet; Jon Jested-Rask,
Tuotteet ja ratkaisut; Kevin Tinsley, tuotanto; Timo Hänninen, EMEIA; Patrick
Dunn, Pohjois-Amerikka; Fabio Maia; Etelä-Amerikka, Tan HangPheng, APAC; Elisa
Erkkilä, lakiasiat; Hanne Peltola, henkilöstöhallinto, ja Kaisa Voutilainen,
viestintä ja markkinointi.

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat Neleksen väliaikaiselle
toimitusjohtajalle Simo Sääskilahdelle. Muutos ei vaikuta Neleksen
taloudelliseen raportointiin.

NELES OYJ

Lisätietoja:

Viestintä, puh. 0400 188414

Sijoittajasuhteet, puh.  0400 954141

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten
virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Maailmanlaajuinen
asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme
parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset
materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 950
työntekijää noin 40 maassa.

www.neles.com/fi, twitter.com/nelesflow