2022-01-25 08:00:00 CET

2022-01-25 08:00:12 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Raute - Sisäpiiritieto

Tulosvaroitus: Raute Oyj:n liikevoitto 2021 jää vuoden 2020 tasolle IFRIC:n antaman uuden pilvipalveluja koskevan agendapäätöksen vuoksi


RAUTE OYJ SISÄPIIRITIETO 25.1.2022 klo 9.00
TULOSVAROITUS: RAUTE OYJ:N LIIKEVOITTO 2021 JÄÄ VUODEN 2020 TASOLLE IFRIC:N
ANTAMAN UUDEN IT PILVIPALVELUJA KOSKEVAN AGENDAPÄÄTÖKSEN VUOKSI

Alustavien tilintarkastamattomien tilinpäätöstietojen mukaan Rauten liiketulos
jää aikaisemmin ennakoidusta.

Alustavien tilintarkastamattomien tilinpäätöstietojen mukaan Rauten koko vuoden
2021 liikevaihto oli 142 M€ (2020: 115 M€) ja liiketulos -2,2 M€ (2020: -1,9
M€). Raute on aikaisemmin ennakoinut vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja
liiketuloksen paranevan vuodesta 2020.

IFRS-tulkintakomitea (IFRIC) antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen
pilvipalveluina toteutettavien järjestelmien konfigurointi- ja
räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Raute
on analysoinut agendapäätöksen vaikutuksia käynnissä olevan laajan
toimintaprosessien ja pilvipalveluna toteutettavan IT-järjestelmien
uudistushankkeen käyttöönottomenoihin sovellettaviin kirjaamisperiaatteisiin.
Analysoinnin tuloksena Raute kirjaa agendapäätöksen perusteella aikaisemmin
aineettomiin hyödykkeisiin aktivoiduista menoista kuluksi yhteensä 2,9 M€, mistä
2,0 M€ tilikaudelle 2021 ja 0,9 M€ takautuvasti tilikaudelle 2020.

Lisäksi joulukuun alussa Raute joutui pysäyttämään päätuotantolaitoksensa
toiminnan koronatartuntaryppään takia. Tästä aiheutunutta tuotannon menetystä ei
voitu kompensoida ylitöillä voimassa olleen työtaistelun takia. Työtaistelu
haittasi muutenkin vuoden kiireisimmän ajan tuotantoa. Q4:llä raaka-aineiden ja
komponenttien saatavuudesta aiheutuneet viiveet pienensivät liikevaihtoa ja
kohonneet hinnat huononsivat tulosta.

Raute julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen aiemmin ilmoitetun mukaisesti
perjantaina 11.2.2022. Yhtiö antaa siinä yhteydessä yksityiskohtaisempaa tietoa
vuoden 2021 toteutuneesta liikevaihdosta ja liiketuloksesta sekä näkymistä
vuodelle 2022.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040658 3562

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten
asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia
puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja
sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko
tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten
kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin
vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi
teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja
konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa.
Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa,
Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa
Yhdysvalloissa. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.