2021-09-24 17:30:00 CEST

2021-09-24 17:30:11 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Etteplan Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Etteplan Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.9.2021


Etteplan Oyj
PÖRSSI     24.9.2021
                                      -ILMOI
TUS

Etteplan Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.9.2021

Helsingin Pörssi

Päivämäärä
24.9.2021
Pörssikauppa                                Osto
Osakelaji                                 ETTE
Osakemäärä                                 572
osaketta
Keskihinta/ osake
17,7374    EUR
Kokonaishinta                               10
145,79   EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.9.2021
tehtyjen kauppojen jälkeen: 139 113 kpl.

Etteplan Oyj:n puolesta

Nordea Pankki Oyj

Janne Sarvikivi                                   Sami
                                      Huttun
en

Lisätietoja:
Juha Näkki, toimitusjohtaja
puh. 010 307 2077
Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja
puh. 010 307 3302

https://www.etteplan.com (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/

?url=https%3A%2F%2Fwww.ettepla
n.com%2F&data=04%7C01%7C%7C73816eeb05cb43f35cde08d957dff24d%7C1f23d6d3b1
584e45b7e17631cf28c804%7C0%7C0%7C637637441612757804%7CUnknown%7CTWFpbGZs
b3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7
C1000&sdata=qhYDuo5m9tiIXtuhBJ%2F46StIJBF0uM6lawU0VE3t6J4%3D&reserved=0)