2023-03-24 15:00:00 CET

2023-03-24 15:00:12 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nixu Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus


Nixu Oyj Pörssitiedote 24.3.2023 kello 16.00

Nixu Oyj (y-tunnus 0721811-7) on tänään 24. maaliskuuta 2023 vastaanottanut
Aktia Rahastoyhtiö Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen
ilmoituksen, jonka Aktia Rahastoyhtiö Oy vastaanotti 15. maaliskuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien Erikoissijoitusrahasto
Aktia Mikro Markka, Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap, Sijoitusrahasto
Aktia Nordic Small Cap, Sijoitusrahasto Aktia Secura -sijoitusrahastojen omistus
Nixu Oyj:n osakkeista (ISIN: FI0009008387) laski alle viiden (5) prosentin 15.
maaliskuuta 2023. Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen osakemäärä on
yhteensä 311 593, mikä vastaa 4,18 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Nixu Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni.
Osakkeiden kokonaismäärä on 7 447 219.

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

        % osakkeista ja % osakkeista ja   Yhteenlaskettu
Kohdeyhtiön
        äänistä     äänistä        % -osuus    osakkeiden
                 rahoitusvälineiden          ja äänten
                 kautta
kokonaismäärä
Osuus liputus  Äänimäärä Aktia           Äänimäärä Aktia 311 593
-        Rahastoyhtiö Oy           Rahastoyhtiö Oy
rajan      4,18%                4,18%
saavuttamisen  omistusosuudet:           omistusosuudet:
tai       Aktia Mikro             Aktia Mikro
rikkoutumisen  Markka 1,21%,            Markka 1,21%,
jälkeen     Aktia Nordic             Aktia Nordic
        Micro Cap              Micro Cap
        0,15%, Aktia             0,15%, Aktia
        Nordic Small             Nordic Small
        Cap 2,02%,              Cap 2,02%,
        Aktia Secura             Aktia Secura
        0,81%                0,81%
Edellisessä   Äänimäärä Aktia           Äänimäärä Aktia
liputus     Rahastoyhtiö Oy           Rahastoyhtiö Oy
-ilmoituksessa 5,75%                5,75%
        omistusosuudet:           omistusosuudet:
ilmoitettu   Aktia Mikro             Aktia Mikro
osuus      Markka 1,21%,            Markka 1,21%,
(jos      Aktia Nordic             Aktia Nordic
liputettu)   Micro Cap              Micro Cap
        1,70%, Aktia             1,70%, Aktia
        Nordic Small             Nordic Small
        Cap 2,02%,              Cap 2,02%,
        Aktia Secura             Aktia Secura
        0,81%                0,81%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

         Osakkeiden ja      Osakkeiden ja
         äänioikeuksien      äänioikeuksien
         lukumäärä         %-osuus
Osakesarja/osake Suora   Välillinen  Suora   Välillinen
lajiISIN-koodi  (AML 9:5) (AML 9:6 and (AML 9:5) (AML 9:6 ja
               9:7)           9:7)
FI0009008387   311.593         4,18%
A YHTEENSÄ    311.593         4,18%

Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi      %-osuus    %-osuus osakkeista ja    Osakkeet, äänet ja
        osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden rahoitusvälineet
        äänistä    kautta           yhteensä
Aktia Pankki  0       0              0
Oyj
Aktia     4,18%                   311.593
Rahoitusyhtiö
Oy

Nixu Oyj

Lisätietoja:

Talousjohtaja Janne Kärkkäinen, Nixu Oyj

puhelin +358 40 529 4603, sähköposti: Janne.Karkkainen@nixu.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:

Nixu on kyberturvayhtiö, joka on rakentanut tulevaisuutta kyberturvallisuuden
keinoin jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Päämäärämme on kybermaailman
turvaaminen. Autamme asiakkaitamme vahvistamaan liiketoiminnan sietokykyä ja
saavuttamaan mielenrauhaa. Nixulla on pohjoismaiset juuret, ja työllistämme noin
400 alan parasta ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja
Romaniassa. Asiantuntijamme turvaavat maailman suurimpiin lukeutuvien
organisaatioiden vaativimpia ympäristöjä kaikilla toimialoilla. Nixun osakkeet
on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

www.nixu.com