2024-04-23 09:00:00 CEST

2024-04-23 09:00:04 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Metso Corporation - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: BlackRock, Inc:n omistus Metsosta


Metso Oyj:n pörssitiedote 23.4.2024 klo 10.00 paikallista aikaa

Metso Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän
mukaisen liputusilmoituksen BlackRock, Inc:n omistusosuuden muutoksesta.

BlackRockin hallinnoimien rahastojen omistus Metson osakkeista alitti 5
prosentin kynnyksen 19.4.2024. BlackRockilla oli tuolloin hallussaan 41 425 323
Metson osaketta, mikä vastaa 4,99 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä
ja äänistä. BlackRockin rahoitusvälineisiin perustuva omistusmäärä oli 1 131 822
osaketta, mikä vastaa 0,13 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä.
BlackRockin hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusmäärä 19.4.2024 oli
42 557 145 osaketta, mikä vastaa 5,13 prosenttia Metson osakkeiden
kokonaismäärästä ja äänistä. Metson osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 828
972 440 kappaletta.

BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

            % osakkeista  % osakkeista ja äänistä  Yhteensä %
            ja äänistä  rahoitusvälineiden kautta (7.A + 7.B)
             (7.A)        (7.B)
Osuus liputusrajan    4,99 %       0,13 %       5,13 %
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
Edellisessä        5,11 %       0,13 %       5,25 %
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus

A: Osakkeet ja äänet
                  Osakkeiden            Osakkeiden
                  ja äänten            ja äänten
                  lukumäärä,            %-osuus
                   kpl
   ISIN-koodi      Suora(AML   Välillinen(AML  Suora(AML
Välillinen(AML
              9:5)      9:6 ja 9:7)    9:5)    9:6 ja
9:7)
FI0009014575              41 425 323             4,99
%
YHTEENSÄ A       41 425 323                   4,99 %

B: AML:n 9 luvun 6 a
§:ssä tarkoitetut
rahoitusvälineet
 Rahoitusvälineen  Eräpäivä Toteutusaika   Toimitus   Osakkeiden
Osakkeiden ja
   luonne                   -tapa    ja äänten  äänten
%-osuus
                               lukumäärä
American Depositary  N/A     N/A      Osake    8 969
0,00 %
   Receipt                  -omistus
 (US5926721094)
 Securities Lent   N/A     N/A      Osake    1 122 853
0,13 %
                        -omistus
                        YHTEENSÄ B  1 131 822
0,13 %

Metso Oyj

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten
ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kivenmurskauksessa, mineraalien
käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme
asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan
tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme
avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metson pääkonttori on Espoossa. Yhtiöllä on yli 17 000 työntekijää lähes 50
maassa, ja liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,4 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet
on listattu Nasdaq Helsingissä. metso.com, x.com/metsoofficial