2022-05-19 07:30:00 CEST

2022-05-19 07:30:17 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Anora Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Anora Q1 22: Vakaa liikevaihdon kehitys epävakaina aikoina


Anora Group Oyj  Pörssitiedote  19.5.2022 klo 8.30

Anora Q1 22: Vakaa liikevaihdon kehitys epävakaina aikoina

Tämä tiedote on tiivistelmä Anora Group Oyj:n vuoden 2022 tammi-maaliskuun
osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän
pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat

Q1 22 lyhyesti

 · Liikevaihto oli 133,4 miljoonaa euroa, eli 0,6 prosenttia alle Q1 21 pro
forma -liikevaihdon 134,2 miljoonaa euroa
 · Vertailukelpoinen käyttökate oli 13,0 miljoonaa euroa, eli 9,8 prosenttia
liikevaihdosta (Q1 21 pro forma: 16,7 miljoonaa euroa tai 12,4 prosenttia)
 · Liiketoiminnan nettorahavirta oli -38,6 (-0,3) miljoonaa euroa
 · Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (Q1 21 pro forma: 0,04 euroa)
 · Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 2,2 (0,2)
 · Kanavavalikoiman normalisoituminen monopolimarkkinoilla ja pääsiäisen
myöhäinen ajankohta tänä vuonna Q2:lla ovat vaikuttaneet juomien myyntiin

Ohjeistus

Ohjeistus pysyy ennallaan: Vuonna 2022 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen
odotetaan olevan 75–85 miljoonan euron välillä. Tämä vastaa pandemiaa edeltävää
tasoa ja huomioi sulautumisen vuoksi myytyjen Anoran brändien vuosittaisen 4,6
miljoonan euron vaikutuksen.

Avainluvut

               Q1 22 Q1 21 IFRS 2021
Liikevaihto, milj. euroa   133.4 71.7*    478.2
Vertailukelpoinen       13.0  7.7*    71.7
käyttökate, milj. euroa
   % liikevaihdosta      9.8  10.8*    15.0
Käyttökate, milj. euroa    11.9  4.6     62.9
Vertailukelpoinen       5.2  3.9     51.2
liiketulos, milj. euroa
   % liikevaihdosta      3.9  5.4     10.7
Liiketulos, milj. euroa    4.1  0.7     42.4
Kauden tulos, milj. euroa   2.1  0.7     31.2
Osakekohtainen tulos, euroa  0.03  0.02*    0.67
Liiketoiminnan        -38.6 -0.3    50.8
nettorahavirta, milj. euroa
Nettovelka/vertailukelpoinen 2.2** 0.2     1.8
käyttökate (liukuva 12 kk)
Henkilöstö kauden lopussa   1 085 652     1 055

* Q1 21 pro forma: liikevaihto 134,2 milj. euroa; vertailukelpoinen käyttökate
16,7 milj. euroa tai 12,4 prosenttia liikevaihdosta; osakekohtainen tulo 0,04
euroa.
** Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) pro forma
vertailukelpoisella käyttökatteella laskettuna oli 1,7.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

Anoran ensimmäinen vuosi yhdistyneenä yhtiönä alkoi liiketoiminnan kehittyessä
suurilta osin odotustemme mukaisesti toimintaympäristömme epävarmuuksista
huolimatta.

Viineissä ja väkevissä alkoholijuomissa markkinat normalisoituivat ensimmäisen
neljänneksen aikana, kuten odotimmekin. Monopolikanavien volyymit laskivat, kun
rajoituksista luovuttiin kaikilla markkinoilla. Kulutus on siirtynyt takaisin
anniskelu- ja matkustajamyyntiin sekä rajakauppaan, ja palautuminen näissä
myyntikanavissa on ollut hyvää tai jopa vahvaa.

Jo viime vuoden lopussa alkanut tuntuva tuotantokustannusten nousu on kiihtynyt
entisestään Ukrainan sodan myötä. Hillitäksemme tätä kustannusinflaatiota olemme
nostaneet hintoja kaikissa myyntikanavissa, niin juomissa kuin teollisissa
tuotteissa. Hinnankorotuksia toteutettiin jo viime vuoden lopussa ja niitä
jatkettiin ensimmäisellä neljänneksellä, mutta tämänhetkisessä inflatorisessa
ympäristössä meidän on jatkettava hinnankorotuksia koko loppuvuoden ajan.

Anoran ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 133,4 miljoonaa euroa, jääden
hieman viime vuoden pro forma -liikevaihdosta, joka oli 134,2 miljoonaa euroa.
Juomien myyntiin ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti pääsiäismyynnin
myöhäisempi ajankohta tänä vuonna Q2:lla eikä Q1:llä kuten viime vuonna. Tämän
lisäksi viinien myynti laski markkinavolyymien laskun mukaisesti, kun taas
väkevien alkoholijuominen myynti kasvoi matkustajamyynnin palautumisen myötä.
Teollisella puolella korkeista raaka-ainekustannuksista johtuvat
hinnankorotukset tukivat liikevaihdon myönteistä kehitystä. Ensimmäisellä
neljänneksellä kannattavuus heikentyi hinnankorotusten kumotessa vain osittain
korkeampia tuotantokustannuksia ja viinien myynnin laskiessa. Vertailukelpoinen
käyttökate oli 13,0 miljoonaa euroa tai 9,8 prosenttia liikevaihdosta.

Sulautumisen jälkeinen integraatiotyömme on edennyt suunnitelmien ja aikataulun
mukaisesti. Ensimmäisellä neljänneksellä saavutimme tärkeän merkkipaalun
logistiikkatoimintojen yhdistämisessä. Saatoimme päätökseen kolmansien
osapuolten hoitamien logistiikkatoimintojen yhdistämisen Norjassa ja Suomessa,
ja odotamme tämän tapahtuvan Ruotsisssa kolmannen neljänneksen aikana.
Annualisoiduista nettosynergioista Q1 21 loppuun mennessä saavutettiin 1,9
miljoonaa euroa, joka sisältää myytyjen brändien 4,6 miljoonan euron vuotuisen
vaikutuksen.

Tuomitsemme voimakkaasti Venäjän sodan Ukrainaa vastaan ja kunnioitamme kaikkia
Venäjän vastaisia pakotteita. Kun sota alkoi, toimimme ripeästi keskeyttäen
viennin Venäjälle, ja Baltian toiminnoissamme keskeytimme raaka-aineiden
hankinnat Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Venäjän viennin keskeytyksellä ei ole
olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon, mutta maailmanlaajuisten
toimitusketjujen häiriöt ja viljan tarjontaan kohdistuvat rajoitteet ovat sodan
vuoksi lisääntyneet.

Teemme kovasti töitä varmistaaksemme raaka-aineiden saatavuuden. Tällä hetkellä
suurimmat huolemme liittyvät etenkin ohran, pakkaamattomien viinien ja
lasipullojen saatavuuteen. Teemme toimitusketjussamme jatkuvuussuunnitelmia ja
tiivistä yhteistyötä päämiehiemme ja toimittajiemme kanssa.

Vaikka pandemia vaikutti merkittävällä tavalla toimintaympäristöömme viimeisen
kahden vuoden aikana, pystyimme sopeutumaan ja vastaamaan muutoksiin nopeasti.
Tämä on osoitus vakaan liiketoimintamme vahvuudesta sekä työntekijöidemme
sinnikkyydestä ja vahvasta sitoutumisesta. Valmiutemme selviytyä näistä
haastavista ajoista on vahva. Haluan kiittää kaikkia Anoran työntekijöitä heidän
kovasta työstään alkuvuoden aikana.

Odotamme toimintaympäristön epävakauden jatkuvan ja vaikka kaikkien
liiketoimintaamme kohdistuvien vaikutusten ennustaminen on vaikeaa, tulemme
edelleen keskittymään kasvuun ja investoimaan brändeihimme sekä rakentamaan
markkinaa yhdessä päämiestemme ja asiakkaidemme kanssa. Samaan aikaan jatkamme
Anoran kasvustrategiaan liittyvää työtä ja pääsemme kertomaan lisää Anoran
tulevista kasvutavoitteista ja vastuullisuustiekartasta Anoran ensimmäisessä
pääomamarkkinapäivässä, joka on suunniteltu pidettäväksi syksyllä.

Loppuvuoden osalta toistamme aikaisemman ohjeistuksemme – odotamme Anoran
vertailukelpoisen käyttökatteen vuonna 2022 olevan 75–85 miljoonaa euroa.

Näkymät vuodelle 2022

Markkinanäkymät

Monopolivolyymien odotetaan olevan merkittävästi alhaisemmat kuin vuosina 2020
ja 2021, kun myynti lisääntyy koronarajoitusten purkamisen myötä
anniskelumyynnissä, rajakaupassa ja matkustajamyynnissä. Tuotantokustannusten
odotetaan pysyvän korkealla.

Ohjeistus

Ohjeistus pysyy ennallaan: Vuonna 2022 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen
odotetaan olevan 75–85 miljoonan euron välillä. Tämä vastaa pandemiaa edeltävää
tasoa ja huomioi sulautumisen vuoksi myytyjen Anoran brändien vuosittaisen 4,6
miljoonan euron vaikutuksen.

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Sigmund Toth, talousjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040
748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Tulosinfo:

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talousjohtaja Sigmund Toth esittelevät raportin
tänään klo 11 alkavassa englanninkielisessä Microsoft Teams -kokouksessa.
Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla: liity
kokoukseen tästä (https://teams.microsoft.com/l/meetup
-join/19%3ameeting_YmZkMTZjNzMtYjZjOC00MzBjLThjZjUtYmNhMTViMDE4NWI2%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22c32b30ff-5871-4a7d-a29e
-6f63e6b0ebfd%22%2c%22Oid%22%3a%22d962bdab-ca8e-4e3f-9cc3-2f868d5a7ef3%22%7d).

Esitystä voi seurata myös puhelimitse soittamalla alla olevaan numeroon noin 5
minuuttia ennen kokouksen alkamista:

FI: +358 9 2310 6678

NO: +47 21 40 41 04

SE: +46 8 502 428 54

UK: +44 20 7660 8309

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 901 660 618#

Kysymysosuus (Q&A)

Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää Teams-chatin kautta.

Esitysmateriaali

Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata osoitteessa:
www.anora.com/fi/sijoittajat

Tallenne

Tilaisuuden tallenne julkaistaan Anoran verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa
sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava
portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja
kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistäja väkevistä tuotteista.
Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora
Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran pro forma -liikevaihto oli 665
miljoonaa euroa vuonna 2021 ja työllistämme noin 1100 ammattilaista. Anoran
osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.


05196435.pdf