2022-08-16 21:30:00 CEST

2022-08-16 21:30:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 16.08.2022


Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
16.08.2022 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 16.08.2022 hankkinut omia
osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * **
 (MIC-koodi)  lukumäärä  osakkeelta, euroa* **
XHEL      261 637   9,87          2 583 613,05
CEUX      253 718   9,88          2 505 905,39
TQEX      0      -           0,00
XSTO      271 695   9,88          2 683 919,86
XCSE      34 934   9,87          344 793,01
Yhteensä    821 984   9,88          8 118 231,31

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,5305 ja DKK/EUR 7,4378
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 18. heinäkuuta 2022 käynnistävänsä enintään 1,5miljardin euron
suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean vuoden 2022 varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014
antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan
komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 16 532 848 omaa
osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 6 073 651 omaa osaketta
palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta
Citigroup Global Markets Europe AG

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com