2007-08-20 10:15:00 CEST

2007-08-20 10:15:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
YIT - Pääomatapahtuma

YIT:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS OPTIO-OIKEUKSILLA TEHTYJEN OSAKEMERKINTÖJEN PERUSTEELLA


YIT OYJ	  	20.8.2007  KLO 11:15                       
YHTIÖTIEDOTE	  	 PÄÄOMATAPAHTUMA 

YIT:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS OPTIO-OIKEUKSILLA TEHTYJEN OSAKEMERKINTÖJEN     
PERUSTEELLA                                   

YIT Oyj:n osakkeita on merkittiin 18.6.-10.8.2007 välisenä aikana E       
optio-oikeuksien perusteella yhteensä 2.416 kappaletta, F optio-oikeuksien   
perusteella yhteensä 3.476 kappaletta, K optio-oikeuksien perusteella yhteensä 
600 kappaletta ja L optio-oikeuksien perusteella yhteensä 1.260 kappaletta.   
Tehdyistä osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, 75.992 euroa,     
merkittiin kaupparekisteriin 20.8.2007. Koko merkintähinnalla korotetaan    
osakepääomaa. YIT:n osakepääoma on korotuksen jälkeen 147.069.883,32 euroa ja  
osakkeiden lukumäärä 126.906.258 kappaletta.                  

Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet rekisteröintipäivästä 20.8.2007 
lukien, ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä    
vanhojen osakkeiden kanssa. Tavoitteena on, että kaupankäynti osakkeilla alkaa 
21.8.2007.                                   

Vuonna 2007 YIT Oyj:n osakkeita voi merkitä vuonna 2004 liikkeelle laskettujen E
ja F optio-oikeuksien sekä vuonna 2006 liikkeelle laskettujen K ja L      
optio-oikeuksien perusteella. E optioilla voidaan vielä merkitä enintään 126.122
osaketta, F optioilla enintään 184.292 osaketta, K optioilla enintään 240.200  
osaketta ja L optioilla enintään 592.100 osaketta.               

Osakkeiden merkintähinta E optioilla on 6,80 euroa osakkeelta, F optioilla 6,15 
euroa osakkeelta ja K ja L optioilla 20,53 euroa osakkeelta.          

Optio-ohjelmien ehdot kokonaisuudessaan ovat luettavissa YIT:n internet-sivuilla
www.yit.fi.                                   


YIT OYJ                                     Veikko Myllyperkiö                               
viestintäjohtaja                                

Lisätietoja:                                  
hallintopäällikkö Marja Salo, puh. 020 433 2470, marja.salo@yit.fi       
rahoitusjohtaja Jaakko Mäkynen, puh. 020 433 2307, jaakko.makynen@yit.fi    

Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet,     
www.yit.fi