2022-10-04 07:30:00 CEST

2022-10-04 07:30:15 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Lehto Group Oyj - Sisäpiiritieto

Lehto Group Oyj: Lehto varautuu rakennusmarkkinoiden epävarmuuteen


Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
4.10.2022 klo 8.30

Lehto varautuu rakennusalan heikentyviin markkinanäkymiin käynnistämällä
sopeuttamistoimenpiteitä, joilla yhtiö tavoittelee yhteensä noin 6-7 miljoonan
euron kustannussäästöjä vuodelle 2023. Valtaosan kustannussäästöistä arvioidaan
syntyvän henkilöstökuluista.

Osana toimenpiteitä yhtiö aloittaa muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on
saavuttaa noin 80 henkilötyövuotta vastaavat säästöt. Neuvottelut eivät koske
yhtiön rakennustyömaiden henkilöstöä.

Muutosneuvotteluilla ei ole merkittävää vaikutusta vuoden 2022 tulokseen tai
taloudelliseen asemaan.

Lisätietoja:
Juuso Hietanen
Toimitusjohtaja
Puh. 050 343 4023