2022-10-04 09:30:00 CEST

2022-10-04 09:30:05 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Exel Composites Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano


EXEL COMPOSITES OYJ      PÖRSSITIEDOTE      4.10.2022 klo 10.30

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi on nimetty
seuraavat henkilöt:

Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

Kalle Saariaho, OP Fund Management Company

Markus Lindqvist, Aktia Mikro Markka

Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder

sekä asiantuntijajäsenenä Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, Exel
Composites Oyj.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan
edustajasta ja yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii
asiantuntijajäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenomistajat
määräytyivät Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluetteloon 30.9.2022
rekisteröitynä olevien omistustietojen perusteella. Suurimpien
osakkeenomistajien määräytymisessä huomioitiin sellaiset osakkeet, jotka
lasketaan mukaan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoitettua
osakkeenomistajan omistusosuutta laskettaessa, sekä hallintarekisteröidyt
osakkeet.

Yhtiökokouksen hyväksymän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen
mukaisesti toimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimikunta antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 31.1.2023.

Lisätietoja Exel Compositesin nimitystoimikunnasta ja sen työjärjestyksestä on
saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Vantaalla, 4.10.2022

Exel Composites Oyj
Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:
Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja
Yhteydenotot Mikko Rummukainen, puh. 040 566 2623,
mikko.rummukainen@exelcomposites.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään
resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla
tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri
teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään
tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin.

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme
erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan noin 750 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq
Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.


10048780.pdf