2023-01-30 09:36:48 CET

2023-01-30 09:36:48 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic
Sýn hf. - Breytingar á eigin hlutum félags

Sýn hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í 4. viku 2023 keypti Sýn hf. 273.000 eigin hluti að kaupverði 15.832.500 eins og nánar er greint frá hér á eftir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð (kr)
23.1.2023 12:57:49                 50.000 58,25 2.912.500
24.1.2023 14:00:06                 50.000 58,25 2.912.500
25.1.2023 10:54:28                 20.000 58,00 1.160.000
25.1.2023 13:04:46                 50.000 57,75 2.887.500
26.1.2023 11:31:39                   3.000 57,50 172.500
26.1.2023 14:04:21                 50.000 57,75 2.887.500
27.1.2023 13:53:45                 50.000 58,00 2.900.000
Samtals                 273.000                15.832.500

Er hér um að ræða kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 4. nóvember 2022.

Sýn hf. átti 2.632.886 eigin hluti fyrir viðskiptin og á að þeim loknum 2.905.886 eigin hluti eða sem nemur 1,08% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 172.098.024 kr.

Endurkaupin munu að hámarki nema 4.958.678 hlutum, eða um 1,85% af útgefnum hlutum félagsins,  þó þannig að fjárhæð endurkaupanna fari ekki yfir 300 milljónir króna.  Endurkaupaáætlunin er í gildi til 18. september 2023, nema skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 296/2014 um markaðssvik og framselda reglugerð Framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/1052 um tæknilega eftirlitsstaða fyrir skilyrðunum sem gilda um endurkaupaáætlanir og verðjöfnunarráðstafanir sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Nánari upplýsingar veita:

Fjárfestatengsl Sýnar í gegnum net­fangið fjarfestatengsl@syn.is