2023-01-30 09:45:00 CET

2023-01-30 09:45:02 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Componenta Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Componenta Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle


Componenta Oyj, Pörssitiedote 30.1.2023 klo 10.45

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 13.4.2023 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tomas Hedenborg, Anne Leskelä, Harri Suutari ja Petteri Walldén. Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

Kaikki yhtiön hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa: https://www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/

Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja siihen sisältyvän tavoitteen varmistaa jatkuvuus siten, että valittavilla henkilöillä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta.

Hallituksen palkkiot

Componentan nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. 

Vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. 

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Componentan nimitystoimikunnan muodostavat Kyösti Kakkonen edustaen osakkeenomistajaa Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Componenta Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari edustaen osakkeenomistajaa Etra Capital Oy sekä toimien toimikunnan asiantuntijajäsenenä ja nimitystoimikunnan puheenjohtajana, ja Timo Sallinen, sijoitusjohtaja edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.
 
COMPONENTA OYJ
Sami Sivuranta
toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Harri Suutari, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 40 038 4937

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com