2023-12-08 13:31:00 CET

2023-12-08 13:30:59 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Tecnotree Oyj - Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto: Päivitys 27.10.2023 pörssitiedotteeseen koskien Markku Wileniuksella olleita vaihtovelkakirjoihin liittyviä vastuita


Tecnotree Oyj sisäpiiritieto 8.12.2023 klo 14:31

Päivityksenä 27.10.2023 julkaistuun pörssitiedotteeseen koskien Markku
Wileniuksen maksamattomia merkintähintoja liittyen hänen merkitsemiin Tecnotreen
22.6.2023 julkistamiin pakollisesti vaihdettaviin debentuureihin, Fitzroy
Investments Limited (“Fitzroy”) on allekirjoittanut sitovan sopimuksen Markku
Wileniuksen kanssa hänen 200 maksamattoman debentuurivelkakirjan (“Velkakirjat”)
hankkimisesta ja niihin liittyvien Wileniuksella Tecnotreeta kohtaan olleiden
maksuvelvoitteiden vastattavaksi ottamisesta.

Tecnotree ja Fitzroy ovat edelleen sopineet, että Fitzroy maksaa Velkakirjojen
maksamattoman merkintähinnan eli yhteensä 20.000.000 euroa Tecnotreelle
viimeistään Q4-2025.

Mikäli Fitzroy laiminlyö edellä mainitun maksuvelvoitteen, se on velvollinen
maksamaan Tecnotreelle sopimussakkona 18% Velkakirjojen maksamattomasta
merkintähinnasta minkä jälkeen maksamattomat Velkakirjat palautuvat yhtiölle ja
Fitzroy vapautuu maksuvelvoitteistaan kyseisten Velkakirjojen osalta.

Sen jälkeen kun Fitzroy on maksanut Tecnotreelle Velkakirjojojen
merkintähinnasta vähintään 10.000.000 euroa, edellä mainitun sopimussakon määrä
voi kuitenkin olla enintään 1.000.000 euroa.

Fitzroy ja Royal Front Investments Group (“RFI”) ovat lisäksi sopineet, että RFI
ostaa Velkakirjat Fitzroylta viimeistään Q2-2024. Mikäli kyseiset kaupat
toteutuvat suunnitellussa aikataulussa viimeistään Q2-2024, Tecnotree uskoo
saavansa Velkakirjojen merkintähinnan täysimääräisesti viimeistään Q2-2024.

Fitzroy pysyy viime kädessä vastuussa suhteessa Tecnotreehen Velkakirjojen
maksamattomien merkintähintojen maksusta yllä kuvatun mukaisesti myös edellä
mainittujen Fitzroyn ja RFI:n välisten kauppojen toteutumisen jälkeen.

Lisätietoja
Indiresh Vivekananda, talousjohtaja, puh. +971 56 410 8357

Tecnotree on 5G-valmis digitaalinen Business Support System (BSS) -toimija,
jolla on tekoäly- ja koneoppimisosaamista sekä laajennettava monipilvipalvelu.
Tecnotreellä on eniten TM Forumin Open API Conformance -sertifikaatteja 59
avoimella API-toteutuksellaan. Tämä on seurausta pyrkimyksestämme tuottaa
huippuosaamista ja tarjota johdonmukaisesti eriytettyjä kokemuksia ja palveluja
viestintä- ja digipalveluntarjoajille. Ketterä ja avoimen lähdekoodin Digital
BSS -ratkaisumme sisältää kaikki liiketoimintaprosessit ja tilausten hallinnan
televiestintäoperaattoreille ja muille digipalvelutoimialoille, mikä luo myös
muita mahdollisuuksia yhteydenpidon lisäksi. Tecnotree tarjoaa myös fintech
-ratkaisuja ja monielämyksellisen digitaalisen B2B2X-markkinapaikan
tilaajakannalleen Tecnotree Moments -alustan kautta. Alustalla voidaan tukea
digitaalisesti verkottuneita yhteisöjä peli-, terveys-, koulutus-, OTT- ja
muissa vertikaalisissa ekosysteemeissä. Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin
päälistalle kauppakoodilla TEM1V.

Lisätietoja saat verkkosivuiltamme www.tecnotree.com tai sosiaalisen median
kanaviltamme - LinkedIn I Facebook I Twitter


12089806.pdf