2024-02-23 19:40:00 CET

2024-02-23 19:40:09 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Citycon Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Citycon Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus


CITYCON OYJ    Pörssitiedote    23.2.2024 klo 20:40

Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) on vastaanottanut 23.2.2024 seuraavan
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan G
City Ltd:n hallinnoimien osakkeiden osuus Cityconin osakkeista ja äänistä on
alittanut viisikymmentä (50) prosenttia.

G City on merkinnyt 3 700 000 uutta Cityconin osaketta Cityconin 11 900 000
osakkeen suunnatussa annissa, jonka tulokset ilmoitettiin 23.2.2024. Uudet
osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 23.2.2024. Cityconin osakkeiden
kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 183 894 204 osaketta.
G Cityn kokonaisomistus on alittanut 50% ja tämä ilmoitus kuvastaa omistusta
osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden vastaanottamisen jälkeen, joka
tapahtuu arviolta 27.2.2024 alkaen. Ennen kuin uudet osakkeet on luovutettu
sijoittajille, mukaan lukien G City Ltd, G Cityn hallussa olevien Cityconin
osakkeiden määrä ei kasva.

G City Ltd., Gazit Europe Netherlands BV:n emoyhtiö, on Norstar Holdings Inc:n
määräysvallassa, jonka ylin määräysvallan käyttäjä on Chaim Katzman. G City
Ltd.:n omistamien 54 974 016 (sisältäen osakeannissa merkatut osakkeet) ja Gazit
Europe Netherlands BV:n omistamien 36 285 000 osakkeiden lisäksi tässä
ilmoituksessa on huomioitu Chaim Katzmanin omistamat 35 771 osaketta.

Cityconilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni.
Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 183 894 204.

G City Ltd:n omistus toimitetun ilmoituksen mukaan:

            % osakkeista ja   % osakkeista ja  Yhteenlaskettu
              äänistä       äänistä      %-osuus
                     rahoitusvälineiden
                        kautta
Osuus liputusrajan  G City Ltd.: 29,89 -          29,89
saavuttamisen     Gazit Europe    -          19,73
tai rikkoutumisen   Netherlands BV (G  -          0,02
jälkeen        City
           Ltd:n kokonaan
           omistama
           tytäryhtiö):
           19,73
           Chaim Katzmanin
           omistamat muut
           osakkeet: 0,02
Edellisessä      G City Ltd.: 29,81 -          29,81
liputusilmoituksessa Gazit Europe    -          21,10
ilmoitettu osuus   Netherlands BV (G  -          0,02
(jos liputettu)    City
           Ltd:n kokonaan
           omistama
           tytäryhtiö):
           21,10
           Chaim Katzmanin
           omistamat muut
           osakkeet: 0,02

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja
äänet
Osakesarja /  Osakkeiden ja          Osakkeiden ja äänten %-osuus
osakelaji    äänten
ISIN-koodi   lukumäärä
(jos
mahdollista)
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
         9:6 ja 9:7)
FI4000369947  54 974 016           29,89
FI4000369947  36 285 000           19,73
FI4000369947  35 771             0,02
YHTEENSÄ    91 294 787           49,65

B: AML:n 9 luvun
6 a §:ssä
tarkoitetut
rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa  Osakkeiden Osakkeiden
luonne                  (osaketoimitus ja     ja
                     /        äänten   äänten %
                     nettoarvon   lukumäärä  -osuus
                     tilitys)
-         -     -       -        -      -
                     B YHTEENSÄ   -      -

Määräysvaltayhteisöt,
joiden kautta
osakkeita,
äänioikeuksia ja
rahoitusvälineitä
hallitaan:
Nimi         %-osuus   %-osuus osakkeista Osakkeet, äänet ja
           osakkeista ja         rahoitusvälineet
           ja     äänistä       yhteensä
           äänistä   rahoitusvälineiden
                 kautta
Chaim Katzman     0,02              0,02
Norstar Holdings Inc
G City Ltd.      29,89              29,89
Gazit Europe     19,73              19,73
Netherlands BV
YHTEENSÄ       49.65              49.65

CITYCON OYJ

Lisätietoja:
Sakari Järvelä
Chief Financial Officer
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor's:lta (BBB-).
Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi