2022-01-24 09:30:00 CET

2022-01-24 09:30:00 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic
Hagar hf. - Breytingar á eigin hlutum félags

Hagar hf.: Reglubundin tilkynning um kaup Haga hf. á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun


Í 3. viku 2022 keyptu Hagar hf. 2.000.000 eigin hluti fyrir kr. 140.625.000 eins og hér segir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð (kr.) Eigin hlutir eftir viðskipti
18.1.2022 10:13 500.000 70,500 35.250.000 8.283.365
19.1.2022 13:00 500.000 70,250 35.125.000 8.783.365
20.1.2022 09:35 500.000 70,250 35.125.000 9.283.365
21.1.2022 09:31 500.000 70,250 35.125.000 9.783.365
    2.000.000   140.625.000 9.783.365

Er hér um að ræða tilkynningu um kaup félagsins á eigin hlutum í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd þann 18. janúar 2022, sbr. tilkynningu til Kauphallar dags. 17. janúar 2022.

Hagar hafa keypt samtals 2.000.000 hluti í félaginu sem samsvarar 1,74% af þeim eigin hlutum sem að hámarki verða keyptir samkvæmt áætluninni. Kaupverð hinna keyptu hluta nemur samtals kr. 140.625.000 sem samsvarar 28,13% af þeirri fjárhæð sem að hámarki verður keypt fyrir. Hagar eiga nú samtals 0,85% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.154.232.879.

Samkvæmt endurkaupaáætluninni verða að hámarki keyptir 114.644.951 hlutir og fjárhæð endurkaupanna verður aldrei hærri en 500 milljónir króna. Áætlunin er í gildi til 1. júní 2022, eða fram að aðalfundi félagsins 2022, nema ef skilyrði um hámarkskaup verði uppfyllt fyrir þann tíma. Framkvæmd endurkaupaáætlunar og tilkynningar um viðskipti með eigin bréf eru í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995,  5. gr. MAR (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sem hefur lagagildi hér á landi, sbr. lög nr. 60/2021, um aðgerðir gegn markaðssvikum), sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir, og eftir atvikum II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005, um innherjaupplýsingar og markaðssvik.