2022-01-24 10:00:00 CET

2022-01-24 10:00:14 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Neles Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Neles Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta


Neles Oyj:n pörssitiedote 24.01.2022 klo 11:00 paikallista aikaa

Neles Oyj:n ("Neles") osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi
22.3.2022, mikäli Neleksen ja Valmet Oyj:n sulautumisen täytäntöönpanopäivä ei
ole ennen 28.2.2022. Ehdotukset koskevat hallituksen toimikautta, joka alkaa
varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja jatkuu Neleksen ja Valmet Oyj:n
sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiin saakka.

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Nimitystoimikunta ehdottaa seuraavaa kokoonpanoa:

  · hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi
  · hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola
  · hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Anu Hämäläinen
  · Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen ja Mark Vernon valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi

Ehdotetut hallituksen jäsenet on esitelty Neleksen verkkosivuilla osoitteessa
https://www.neles.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallitukseen.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet on todettu yhtiöstä riippumattomiksi. Jukka
Tiitistä ja Niko Pakalénia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Tiitisen todettiin
olevan riippuvainen Valmet Oyj:stä, jossa hän toimii Pohjois-Amerikan alueen
johtajana. Niko Pakalén todettiin olevan riippuvainen Cevian Capital Partners
Ltd:stä, sillä hän on Cevian Capital AB:n osakas.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille samoja
kiinteitä vuosipalkkioita kuin aiemmalla toimikaudella. Maksettavat palkkiot
laskettaisiin suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

  · hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 115,000 euroa, varapuheenjohtajalle
65,000 euroa ja hallituksen jäsenille kullekin 50,000 euroa
  · tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 15,000 euroa ja jokaiselle
tarkastusvaliokunnan jäsenelle 7,500 euroa
  · palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 7,500 euroa ja jokaiselle
palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 3,750 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että jokaisesta
etäyhteyden avulla pidettävästä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan
800 euron kokouspalkkio. Jos hallituksen jäsenen on oltava fyysisesti läsnä,
kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti:

  · niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan
kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta
  · jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1,600 euroa
  · niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 3,200 euroa

Sekä kiinteä vuosipalkkio että kokouspalkkiot maksetaan käteisenä. Mahdolliset
matkustuskulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Mikko Mursula,
varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen; Pasi
Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj; Philip Ahlgren, johtaja, Cevian Capital AB,
ja Jaakko Eskola, Neleksen hallituksen puheenjohtaja. Lisätietoja
osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta löytyy Neleksen verkkosivuilta
osoitteessa
https://www.neles.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta/.

NELES OYJ

Lisätietoja:

Mikko Mursula, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh: +358
503803016, sähköposti: mikko.mursula(at)ilmarinen.fi

Sijoittajatiedustelut:

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, Neles Oyj, puh: +358 400 95414, sähköposti:
rita.uotila(at)neles.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten
virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Maailmanlaajuinen
asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme
parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset
materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2020 oli 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 950
työntekijää noin 40 maassa.

 neles.com/fi (http://www.neles.com/fi),
Twitter (http://www.twitter.com/nelesflow).com/nelesflow