2007-03-29 10:24:38 CEST

2007-03-29 10:24:38 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
COMMERZBANK AG - Pörssitiedote

COMMERZBANK AG LASKEE LIIKKEESEEN KAKSI UUTTA TURBO-WARRANTTIA, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON DAX-INDEKSI


COMMERZBANK AG     PÖRSSITIEDOTE      29.3.2007            

COMMERZBANK AG LASKEE LIIKKEESEEN KAKSI UUTTA TURBO-WARRANTTIA, JOIDEN     
KOHDE-ETUUTENA ON DAX-INDEKSI                          

Commerzbank AG (”Commerzbank”), Saksan johtava strukturoitujen tuotteiden    
liikkeeseenlaskija, laskee liikkeeseen Helsingin Pörssissä yhteensä kaksi uutta 
eurooppalaista TURBO-Warranttia. TURBO-Warrantit ovat julkisen kaupankäynnin  
kohteena Helsingin Pörssissä 2.4.2007 alkaen.                  

TURBO-Warranttien kohde-etuutena on DAX-indeksi. Liikkeeseenlaskuun sisältyy  
kaksi (2) OSTO-TURBO-Warranttia.                        

TURBO-Warrantit lasketaan liikkeeseen Commerzbankin 13.3.2007 päivätyn     
Ohjelmaesitteen perusteella. Listalleottoesite, joka sisältää TURBO-Warrantteja 
koskevan Ohjelmaesitteen ja lopulliset ehdot, on saatavilla tästä päivästä   
alkaen Commerzbankin warrantteja koskevilla verkkosivuilla osoitteessa     
www.warrants.commerzbank.com ja Helsingin Pörssin toimipisteessä osoitteessa  
Fabianinkatu 14, Helsinki.                           

Lisätietoja on saatavilla Commerzbankin warrantti-puhelimesta numerosta     
0800-199988 sekä verkkosivulta www.warrants.commerzbank.com.          

Commerzbank myöntää Commerzbankin liikkeeseenlaskemille TURBO-Warranteille   
markkinatakauksen normaaleissa markkinaolosuhteissa Helsingin Pörssin      
aukioloaikoina. Jos TURBO-Warrantti saavuttaa knock-out -tason, kyseistä    
TURBO-Warranttia koskeva markkinatakaus päättyy. Yksityiskohtaisempia tietoja  
knock-out -tapahtumasta ja mahdollisesta lunastusarvosta on saatavilla     
soveltuvista lopullisista ehdoista ja Ohjelmaesitteestä, jotka ovat saatavilla 
Commerzbankin warrantteja koskevilla verkkosivuilla osoitteessa         
www.warrants.commerzbank.com.                          

Normaaleissa markkinaolosuhteissa Commerzbank AG takaa vähintään 1000      
TURBO-Warrantin osto- ja myyntikurssin enimmäiseroksi 0,10 euroa niille     
TURBO-Warranteille, joiden hinta on alle 2,00 euroa ja 5 % niille        
TURBO-Warranteille, joiden hinta on yli 2,00 euroa. Niille TURBO-Warranteille, 
joiden hinta on alle 0,01 euroa, ei anneta myyntihintoja. Commerzbank pidättää 
itsellään oikeuden määrittää oman harkintavaltansa perusteella TURBO-Warranttien
hinnan.                                     

Kaupankäynti Commerzbankin TURBO-Warranteilla:                 
Sijoittajat voivat myydä TURBO-Warranttinsa takaisin kyseisten TURBO-Warranttien
päättymispäivänä tapahtuvan kaupankäynnin päättymiseen saakka. Sijoittaja voi  
ostaa Commerzbankin liikkeeseenlaskemia TURBO-Warrantteja kyseisten       
TURBO-Warranttien päättymispäivää edeltävän päivän kaupankäynnin päättymiseen  
saakka.                                     


TURBO-Warrantit:                                

Kohde-etuus             DAX              
Tyyppi	              OSTO-Turbo        
Toteutushinta            6600             
Knock-Out -taso           6600               
Viimeinen kaupankäyntipäivä     13.6.2007                 
Kerroin (per 1 kohde-etuus)     200                  
Kaupankäyntitunnus          7FDAXEW66T             
ISIN-koodi              DE000CB3ANS3         

Kohde-etuus             DAX              
Tyyppi	              OSTO-Turbo        
Toteutushinta            6700             
Knock-Out -taso           6700               
Viimeinen kaupankäyntipäivä     13.6.2007                
Kerroin (per 1 kohde-etuus)     200                  
Kaupankäyntitunnus          7FDAXEW67T             
ISIN-koodi              DE000CB3ANT1