2007-03-29 12:45:06 CEST

2007-03-29 12:45:06 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Ruukki Group Oyj - Pörssitiedote

RUUKKI GROUPIN TERVOLAN SAHA JA HÖYLÄÄMÖ OY:N HANKINTAA KOSKEVIA LISÄTIETOJA


Ruukki Group -konsernin sahateollisuusliiketoimintaryhmän
lokakuussa 2006 toteuttamaan Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n
osakkeiden ostoon liittyvä kokonaiskauppahinta on arviolta
noin 8,1 miljoonaa euroa, josta tilikaudella 2006 on
käteisellä maksettu noin 6,3 miljoonaa euroa
varainsiirtoveroineen. Loppuosa kauppahinnasta perustuu
ehdollisiin, kohdeyhtiön tulevasta kannattavuudesta
riippuviin lisäkauppahintaeriin, joiden suuruus on
määritetty arvioperusteisesti.

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n tilikauden 1.2.2006 -
31.12.2006 (11 kk) toteutunut liikevaihto oli 10,5 miljoonaa
euroa, ja vastaavasti sen tytäryhtiön VK Timber Oy:n
liikevaihto ajalta 13.10.2005 - 31.12.2006 (noin 14 kk) 2,8
miljoonaa euroa. Molempien yksiköiden kannattavuus vuonna
2006 oli hyvä. VK Timber Oy on ollut Tervolan Saha ja
Höyläämö Oy:n tytäryhtiö 1.10.2006 alkaen. Tervolan Saha on
kuulunut Ruukki Group -konserniin lokakuusta 2006 alkaen.
Ruukki Groupin omistusosuus on noin 91,4 %.

RUUKKI GROUP OYJ

Antti Kivimaa
toimitusjohtaja

Ruukki Group -konserni on kehitysyhtiö, joka toimii
omistamiensa yhtiöiden kautta koko Suomen alueella mm.
talonrakentamisessa, saha- ja huonekaluliiketoiminnassa sekä
hoivapalveluissa. Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on
listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n yhteispohjoismaisen
pörssilistan ns. small cap -kategoriassa.

Lisätietoja:

Antti Kivimaa
Toimitusjohtaja
Ruukki Group Oyj
Puhelin 0400 501 780
www.ruukkigroup.fi