2007-03-29 14:00:47 CEST

2007-03-29 14:00:47 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Nordic Aluminium - Yhtiökokouksen päätökset

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N YHTIÖKOKOUS


NORDIC ALUMINIUM OYJ	PÖRSSITIEDOTE 29.3.2007

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N YHTIÖKOKOUS

Nordic Aluminium Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2007 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen ja voitonjakoehdotuksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle
ja toimitusjohtajalle. Hallitukseen valittiin uudelleen Stig Lival-Lindström,
Robert Paajanen ja Eric Westerlund. Tilintarkastajiksi valittiin KHT Tomi
Englund ja KHT Lars Winberg sekä varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy,
KHT-Yhteisö. 

Nordic Aluminium Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2007 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta.
Se hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 0,85 euroa osakkeelta eli
yhteensä 4 111 349,70 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2007 ja
osingonmaksu 
alkaa 12.4.2007. 

NORDIC ALUMINIUM OYJ

Robert Paajanen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Robert Paajanen, Nordic Aluminium, p. (09) 6825 2500

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

NOAF0407