2022-08-17 07:00:00 CEST

2022-08-17 07:00:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Sievi Capital Oyj - Puolivuosikatsaus

Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022


Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 17.8.2022 klo 8.00

Sievi Capital Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.30.6.2022

Kohdeyhtiöiden liikevaihdot pääosin kasvussa poikkeuksellisissa olosuhteissa

Tämä on tiivistelmä vuoden 2022 tammikesäkuun puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.

Huhtikesäkuu 2022

 • Liikevoitto oli -2,4 (9,4) milj. euroa
 • Tilikauden tulos oli -1,9 (7,6) milj. euroa
 • Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,03 (0,13) euroa
 • HTJ kasvatti infra- ja teollisuusrakentamisen osaamistaan yritysostolla
 • Indoor Group sopi kymmenen Sotka-myymälän liiketoiminnan ostosta franchise-yrittäjiltä

Tammikesäkuu 2022

 • Liikevoitto oli -5,3 (13,1) milj. euroa
 • Tilikauden tulos oli -4,3 (11,0) milj. euroa
 • Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,07 (0,19) euroa
 • Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,53 (1,48) euroa
 • Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 3,5 (30,4) prosenttia
 • Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 13,0 (-5,7) prosenttia

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Puolivuosikatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu. Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Toimitusjohtaja Jussi Majamaa:

”Sievi Capital on jatkanut kohdeyhtiöidensä kehittämistä ja kasvattamista määrätietoisesti poikkeuksellisissa olosuhteissa koko alkuvuoden. Kohdeyhtiömme toteuttivat useita yritysostoja, joilla vauhditimme kasvua. Neljä viidestä kohdeyhtiöstämme onnistuikin kasvattamaan liikevaihtoaan katsauskaudella.

Vahvinta kehitys oli KH-Koneet Groupilla, jonka liikevaihto ja käyttökate kasvoivat selvästi. KH-Koneet Groupin kasvustrategian painopiste on ollut etenkin Ruotsissa, josta tuleekin jo liki puolet yhtiön liikevaihdosta. Logistikas hyötyi poikkeuksellisesta toimintaympäristöstä ja onnistui tavoitteensa mukaisesti kasvattamaan lisäarvopalveluiden osuutta myyntimixistä sekä parantamaan operatiivista tehokkuuttaan. HTJ kasvoi yritysostolla ja kehittyi strategiansa mukaisesti monin tavoin alkuvuoden aikana. Poikkeuksellisesta toimintaympäristöstä erityisen paljon kärsinyt Nordic Rescue Group otti myös useita askeleita oikeaan suuntaan. Sen sijaan Indoor Groupin alkuvuoteen emme voi olla tyytyväisiä. Ostovoiman heikentymisen ja kuluttajaluottamuksen laskun lisäksi yhtiö kärsi myös operatiivisista haasteista. Indoor Groupin toimintaan haetaan nyt kustannussäästöjä ja tehokkuutta. Yhtenä esimerkkinä tehostamistoimista on katsauskaudella sovittu kymmenen Sotka-myymälän liiketoiminnan osto.

Sijoitustemme laskennallinen arvonmuutos jäi katsauskaudella kokonaisuudessaan negatiiviseksi. Oman pääoman tuotto-% jäi alle vähimmäistavoitetasomme ja oli liukuvalta 12 kuukaudelta 3,5 %. Tähän vaikutti sijoitustemme laskennallisten arvonmuutoksen lisäksi erityisesti se, että kohdeyhtiöt eivät maksaneet osinkoja tai pääomanpalautuksia alkuvuonna emmekä tehneet irtautumisia.

Sievi Capitalin meneillään olevassa strategiatyössä tavoitteena on etenkin omistaja-arvon kasvattaminen ja olemme arvioineet tähän liittyen eri vaihtoehtoja. Strategiaprosessi on ollut tiiviisti käynnissä ja tavoitteenamme on saada työ päätökseen kuluvan syksyn aikana.”

Tulevaisuuden näkymät

Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä strategiansa mukaisesti. Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1–2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan.

Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Sievi Capitalin taloudellisena tavoitteena on vähintään 13 % oman pääoman tuotto, jonka saavuttamista yhtiö pitää pitkällä aikavälillä realistisena. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön lyhyen aikavälin tuloskehitykseen liittyy vaikeasti ennakoitavissa olevaa vaihtelua. Tämän vuoksi Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2022 tuloskehityksestä.

Tulosjulkistustilaisuus

Sievi Capital järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun suomenkielisen webcast-tilaisuuden 17.8.2022 klo 10.00. Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://sievicapital.videosync.fi/h1-2022

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto ovat saatavilla myöhemmin samana päivänä Sievi Capitalin verkkosivuilla.

SIEVI CAPITAL OYJ

Jussi Majamaa
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Jussi Majamaa, puh. 0400 412 127

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.

Liite