2022-10-04 14:00:00 CEST

2022-10-04 14:00:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Siili Solutions Oyj - Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto: Siili Solutions Oyj on ostanut Haallas Finland Oy:n koko osakekannan


Siili Solutions Oyj Sisäpiiritieto Pörssitiedote 4.10.2022 kello 15.00

Siili Solutions Oyj (”Siili”) on ostanut 4.10.2022 päivätyllä kauppakirjalla suomalaisen Haallas Finland Oy:n (”Haallas”) koko osakekannan Valamis Group Oy:ltä.

Kaupan toteutuminen on osa Siilin keväällä kommunikoitua kasvustrategiaa, jonka yhtenä fokusalueena on kasvattaa liiketoimintaa julkisella sektorilla. Strategian osana on myös kasvun hakeminen valittujen yritysostojen kautta. 

Haallas on designiin, teknologiaan ja dataan erikoistunut yritys, joka toimii Joensuussa, Oulussa, Lappeenrannassa ja Helsingissä. Haallaksella on vahva jalansija julkisen sektorin digitalisaatiossa. Haallaksen liiketoiminta on ollut osa Valamis Groupia ja Haallas Finland Oy:n toiminta itsenäisenä yhtiönä käynnistyi vuoden 2022 alusta. Haallaksen liiketoiminnan osuus Valamis Groupin tilikauden 2021 liikevaihdosta oli arviolta 5,8 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) arviolta 0,9 miljoonaa euroa (FAS). Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 1,4 miljoonaa euroa ja oma pääoma 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 50 henkilöä. Haallaksen avainhenkilöt jatkavat yhtiön palveluksessa.

Kaupalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Siilin tilikauden 2022 tulokseen ja Siilin taloudellinen ohjeistus tilikaudelle 2022 säilyy ennallaan. Haallas Finland Oy:n luvut tullaan yhdistelemään osaksi Siili-konsernia hankinnasta lähtien.

Kaupan myötä vahvistamme strategiamme mukaisesti julkisen sektorin liiketoimintaamme, kasvatamme tiimejämme valtakunnallisesti sekä saamme joukkoihimme yli 50 kovatasoista osaajaa lisää. Olemme vaikuttuneita Haallaksen digitalisaation syväosaamisesta ja pitkäjänteisistä asiakassuhteista. Yhtiöiden kulttuurit ja arvot kohtaavat myös poikkeuksellisella tavalla, joten on ilo toivottaa haallaslaiset tervetulleiksi Siiliin”, sanoo Siilin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki.

Järjestelyn ehtojen mukaisesti kauppahinta perustuu Haallaksen velattomaan arvoon (EV). Kauppahinta koostuu 3,75 miljoonan euron kiinteästä kauppahinnasta sekä mahdollisesta lisäkauppahinnasta, jonka lopullinen suuruus määräytyy vuoden 2022 tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella. Lisäkauppahinta on toteutuessaan enintään 5,25 miljoonaa euroa ja se maksetaan tilikaudella 2023. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisvastikkeella, joka rahoitetaan Siilin kassavaroista. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

Puhelin: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi