2021-02-26 16:00:00 CET

2021-02-26 16:00:08 CET


Finnish
Pihlajalinna Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet

Pihlajalinna Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet


Pihlajalinna Oyj             Johtohenkilöiden liiketoimet        26.2.2021 klo
17.00

Pihlajalinna Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Pihlajalinna Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen 26.2.2021:


Ilmoitusvelvollinen
Nimi:          Määttänen Sanna
Asema:          Muu ylin johto

Ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero:       74370058MTRLEDOCHV67_20210226142309_2

Liikkeeseenlaskija
Nimi:          Pihlajalinna Oyj
LEI:           74370058MTRLEDOCHV67

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Liiketoimen päivämäärä: 2021-02-25
Liiketoimen luonne:   Osakepalkkion vastaanottaminen

Instrumentti:      Osake
ISIN:          FI4000092556

Volyymi:         2215
Yksikköhinta:      0.00000 Euro

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi:         2215
Keskihinta:       0.00000 Euro

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja

Soittopyynnöt Pihlajalinnan viestinnän kautta:
viestintäpäällikkö Taina Lehtomäki, p. +358 50 451 3678 tai
taina.lehtomaki@pihlajalinna.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja
terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä,
yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja
sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa
lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita,
monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja
hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia
sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.


02260344.pdf