2024-04-18 14:00:00 CEST

2024-04-18 14:00:05 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Olvi Oyj - Sisäpiiritieto

Olvi muuttaa segmenttien esitystapaa


Olvi Oyj    Sisäpiiritieto 18.4.2024 klo 15.00

Olvi muuttaa segmenttien esitystapaa

Olvi-konserni on muuttanut segmenttien esitystapaa aiemmasta vastaamaan johdon
seurantaa ja jatkossa segmenttien myyntivolyymit sekä liikevaihdot esitetään
segmentin sisäisillä liiketapahtumilla eliminoituna.

Alla olevissa taulukoissa esitetään konsernin vuoden 2023 tiedot oikaistuina
uuden segmenttien esitystavan mukaisesti. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Myyntivolyymi, 1 000 litraa 1-3/2023 4-6/2023 7-9/2023 10-12/2023 1-12/2023
Suomi            58 753  80 105  68 914  60 337   268 109
Itämeren alue        79 540  120 964  107 124  82 753   390 381
Valko-Venäjä         65 859  105 911  89 178  60 283   321 231
Eliminoinnit         -934   -1 243  -1 122  -657    -3 956
Yhteensä           203 218  305 737  264 094  202 716   975 765

Liikevaihto, 1 000 EUR 1-3/2023 4-6/2023 7-9/2023 10-12/2023 1-12/2023
Suomi          48 127  67 609  59 482  53 016   228 234
Itämeren alue      53 244  84 609  75 781  56 173   269 807
Valko-Venäjä      28 721  44 030  36 427  25 852   135 030
Eliminoinnit      -629   -820   -636   -381    -2 466
Yhteensä        129 463  195 428  171 054  134 660   630 605

Segmenttien   Juoma  Laite   Ulkoinen Sisäinen Liikevaihto yhteensä
tuotot 2023,  -myynti -palvelut      myynti
                  myynti
1 000 EUR              yhteensä
Suomi     225    2 209   228 200  34    228 234
       991
Itämeren   267          267 375  2 432   269 807
alue     375
Valko-Venäjä 135          135 030  0     135 030
       030
Eliminoinnit                 -2 466  -2 466
Liikevaihto  628    2 209   630 605  0     630 605
yhteensä   396

Lisätietoja:

Olvi Oyj
Patrik Lundell, toimitusjohtaja, puh. 0290 00 1050
Tiina-Liisa Liukkonen, talous- ja tietohallintojohtaja, puh. 0290 00 1050

JAKELU:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.olvi.fi04183919.pdf