2024-04-18 15:00:00 CEST

2024-04-18 15:00:02 CEST


Lithuanian English
Pieno Zvaigzdes - Kita informacija

Atitikties Taksonomijos reglamentui ataskaita už 2023 metus


Atitikties Taksonomijos reglamentui ataskaita už 2023 metus, parengta pagal Taksonomijos reglamento 8 straipsnį, kaip tai numatyta Įmonių atskaitomybės įstatymo 23(2) straipsnyje, 7(1) dalyje.

Už 2024 metus ši informacija bus teikiama kaip metinės informacijos dalis.


Laimonas Vaškevičius

Finansų direktorius

+37052461419

Priedas