2023-01-30 16:30:00 CET

2023-01-30 16:30:00 CET


REGULATED INFORMATION

Aktia Bank Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Aktia Pankin kannustinohjelmat vuosina 2023-2024


Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
30.1.2023 klo 17.30

Aktia Pankin kannustinohjelmat vuosina 2023–2024

Osakesäästöohjelma

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa Aktia-konsernin työntekijöiden pitkän aikavälin osakesäästöohjelmaa, AktiaUnaa, joka otettiin käyttöön vuonna 2018 tukemaan Aktian strategian toteuttamista.

Osakesäästöohjelman tarkoituksena on kannustaa Aktian työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja omistamaan yhtiön osakkeita. Tarkoituksena on myös yhdistää työntekijöiden ja johdon intressit ja sitoutuminen pitkäaikaiseen työskentelyyn hyvän arvonkehityksen ja kasvavan omistaja-arvon puolesta.

AktiaUna-osakesäästöohjelma antaa Aktian noin 900 työntekijälle mahdollisuuden säästää 2—4 % palkastaan (johtoryhmän jäsen enintään 12 % ja valitut avainhenkilöt enintään 7 %) ja hankkia säästösummalla säännöllisesti Aktian osakkeita 10 %:n alennuksella. Lisäksi osallistujia kannustetaan antamalla heille maksuttomia lisäosakkeita osakesäästöohjelmassa hankittujen osakkeiden perusteella noin kahden vuoden kuluttua. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että työntekijä on säilyttänyt säästöillä hankitut osakkeet omistusjakson päättymiseen saakka ja että hänen työsuhteensa ei ole päättynyt ennen sitä.

Lisäosakkeiden arvo säästökaudella 2023–2024 on ohjelman käyttöönottohetkellä yhteensä enintään 2 600 000 euroa, mikä vastaa Aktia-osakkeen 10,84 euron kurssilla noin 240 000 Aktia-osakkeen arvoa. Ohjelman lopullinen kustannus riippuu osallistujien määrästä ja työntekijöiden ohjelmassa hankkimien osakkeiden määrästä.

Johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmä 2023

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa konsernin avainhenkilöille, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet, uuden kannustinjärjestelmän. Uusi kannustinjärjestelmä korvaa Aktian aikaisemman PSP ohjelman ja erillisen STI ohjelman. Järjestelmän tarkoituksena on tukea yhtiön strategiaa kannustamalla avainhenkilöitä saavuttamaan konsernille asetettuja taloudellisia ja strategisia tavoitteita.

Ohjelmassa on yhden vuoden mittainen suoritekausi, kalenterivuosi 2023. Ohjelman palkkio perustuu suoritekaudella 2023 konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon, sekä hallituksen määrittämiin strategisiin tavoitteisiin ja osallistujan henkilökohtaiseen suoritukseen. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää osallistumista osakesäästöohjelma AktaUnaan.

Suoritekaudelta ansaitusta rahamääräisestä palkkiosta puolet muunnetaan Aktia Pankki Oyj:n osakkeiksi suoritekauden jälkeen. Palkkio maksetaan viidessä erässä vuosina 2024-2028 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa yhden vuoden aikana palkkioerän maksamisesta.

Suoritekauden palkkion arvo on ohjelman käyttöönottohetkellä tavoitetasolla yhteensä n. 2,560,000 euroa. Ohjelman lopullinen kustannus riippuu suoritekauden ansaintakriteerien tavoitteiden saavuttamisesta ja osakkeen muuntokurssista suoritekauden päättyessä. Ohjelman kohderyhmään kuuluu suoritekaudella 2023 noin 25 avainhenkilöä.

Liiketoiminta-alueiden suoriteperusteinen kannustinohjelma

Aktia Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa konsernin liiketoiminta-alueiden suoriteperusteista kannustinohjelmaa 2023–2024 liiketoiminta-alueiden avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on tukea yhtiön strategiaa kannustamalla avainhenkilöitä saavuttamaan omalle liiketoiminta-alueelle asetettuja taloudellisia ja strategisia tavoitteita.

Ohjelmassa on yhden vuoden mittainen suoritekausi, kalenterivuosi 2023. Suoritekautta seuraa noin 14 kuukauden mittainen sitouttamisjakso. Ohjelman palkkio perustuu suoritekaudella 2023 kunkin liiketoiminta-alueen vertailukelpoiseen liikevoittoon. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää osallistumista osakesäästöohjelma AktiaUnaan.

Suoritekaudelta ansaittu rahamääräinen palkkio muunnetaan Aktia Pankki Oyj:n osakkeiksi suoritekauden jälkeen ja maksetaan viidessä erässä sitouttamisjakson päätyttyä vuosina 2025, 2026, 2027, 2028 ja 2029 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa yhden vuoden aikana palkkioerän maksamisesta.

Suoritekauden palkkion arvo on ohjelman käyttöönottohetkellä tavoitetasolla yhteensä 1 110 000 euroa, mikä vastaa Aktia-osakkeen 10,84 euron kurssilla noin 103 000 Aktia-osakkeen arvoa. Ohjelman lopullinen kustannus riippuu suoritekauden ansaintakriteerien tavoitteiden saavuttamisesta ja osakkeen muuntokurssista suoritekauden päättyessä. Ohjelman kohderyhmään kuuluu suoritekaudella 2023 noin 45 avainhenkilöä.

Hallitus päättää vuosittain osakesäästöohjelman uuden säästökauden, johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmän, sekä liiketoiminta-alueiden suoriteperusteisen kannustinohjelman suoritekausien käyttöönotosta.

Aktia Pankki Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Lotta Borgström, Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. +358 10 247 6838, lotta.borgstrom(at)aktia.fi

Joonas Lehtonen, Compensation Manager
Puh. +358 40 541 5350, joonas.lehtonen(at)aktia.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.9.2022 olivat 13,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,9 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.