2022-01-24 08:00:00 CET

2022-01-24 08:00:11 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
SRV Yhtiöt Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022


SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE      24.1.2022   KLO 09.00

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2022

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi
28.3.2022:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset
jäsenet Heli Iisakka, Timo Kokkila, Hannu Leinonen, Heikki Leppänen ja Tomi Yli
-Kyyny. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana
valitaan jatkamaan Tomi Yli-Kyyny.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timo Kokkilaa. Timo Kokkila ei ole
riippumaton yhtiöstä kokonaisarvioinnin perusteella huomioiden erityisesti yli
kymmenen vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys yhtiön hallituksessa eikä riippumaton
yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta AS Pontos Balticista, sillä hän on AS
Pontos Balticin toimitusjohtaja.

Ehdotetut hallituksen jäsenet on esitelty SRV:n verkkosivuilla:
https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
palkkiot pysyvät ennallaan ja että palkkiot maksetaan vuosipalkkioina
seuraavasti:

  · hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 72 000 euroa (vuonna 2021: 6 000
euroa/kk);
  · hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa (vuonna 2021: 4 000
euroa/kk);
  · hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa (vuonna 2021: 3 000 euroa/kk);
ja
  · tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa (vuonna 2021:
3 000 euroa/kk), siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 700
euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista (vuonna
2021: 700 euroa). Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset ehdotetaan
korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan SRV
Yhtiöt Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että noin 40 % vuosipalkkion määrästä
maksetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista
maksetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
ja vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan
hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun vuoden 2022 ensimmäistä
vuosineljännestä koskeva osavuosikatsaus on julkistettu tai ensimmäisenä
sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Pontos
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila ja jäseninä Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula, OP Ryhmän pääjohtaja
Timo Ritakallio ja SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Tomi Yli-Kyyny.

Lisätietoja:
Ilpo Kokkila, SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
puheenjohtaja, p. 0400 485 555, ilpo.kokkila@pontos.fi
Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja, p. 050 4143 280, anu.tuomola@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook (https://www.facebook.com/srv.fi)
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/srv)
Twitter (https://twitter.com/SRVYhtiot)
Instagram (https://instagram.com/srvfinland/)

SRV lyhyesti
SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Pyrkimyksemme on luoda uusi
elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa
hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja
ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Tuomme aidon yhteistyön ja
innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme
kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5
miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200
alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja